1
00:00:05,314 --> 00:00:07,608
{\an8}NÁMOŘNICTVO USA DRUHÁ FLOTILA
NÁMOŘNÍ OPERAČNÍ ŠTÁB

2
00:00:07,691 --> 00:00:08,859
{\an8}KEFLAVIK, ISLAND

3
00:00:23,958 --> 00:00:25,000
Poručíku.

4
00:00:25,334 --> 00:00:27,336
Nadechněte se a začněte znovu.

5
00:00:27,519 --> 00:00:29,254
To musíte vidět, kapitáne.

6
00:00:29,338 --> 00:00:31,298
Zachytil to jeden z našich radarů.

7
00:00:31,382 --> 00:00:33,008
Je to loď, velká.

8
00:00:33,092 --> 00:00:34,677
Přes 300 metrů.

9
00:00:34,760 --> 00:00:37,262
- Vysílá?
- Negativní.

10
00:00:37,346 --> 00:00:40,599
Má vypnutý transpordér.
Neodpovídá na naše volání.

11
00:00:40,683 --> 00:00:43,936
- Mohl by to být Kuzněcov.
- Tak blízko pobřeží a nezjištěn?

12
00:00:44,687 --> 00:00:47,064
Letadlové lodě
se jen tak z ničeho nic neobjeví.

13
00:00:48,899 --> 00:00:51,235
A taky se jen tak z ničeho nic nevytratí.

14
00:00:51,318 --> 00:00:54,571
Mám tu další, stejná velikost,
na 183 stupních,

15
00:00:54,655 --> 00:00:58,909
rychlost 22 uzlů, bez traspondéru,
40 km východně od té předešlé.

16
00:00:58,993 --> 00:01:01,996
- To musí být technická závada, že?
- Nebudeme nic riskovat.

17
00:01:02,079 --> 00:01:04,873
Zavolejte někoho od stíhaček.
Chci slyšet od pilota, co vidí.

18
00:01:04,957 --> 00:01:08,419
Kapitáne, radary zachytily
přibližující se střelu v letu.

19
00:01:08,502 --> 00:01:10,254
Vypadá to na řízenou střelu.

20
00:01:10,337 --> 00:01:12,548
Naše varovné satelity
nezachytily dopálení.

21
00:01:12,631 --> 00:01:14,675
Můžeme se to pokusit
ověřit pozemním radarem.

22
00:01:14,758 --> 00:01:15,968
Jak rychle letí?

........