1
00:01:31,061 --> 00:01:33,469
Pojď si s námi hrát, Wayne.

2
00:01:44,409 --> 00:01:46,668
Ahoj, "Bats".

3
00:01:51,842 --> 00:01:53,915
Hej, kamaráde, co to děláš?

4
00:02:05,263 --> 00:02:06,687
Hej.

5
00:02:10,602 --> 00:02:12,987
Zdravím, mladý Wayne.

6
00:02:13,012 --> 00:02:14,510
Wayne.

7
00:02:18,701 --> 00:02:20,587
Wayne, vzbuď se.

8
00:02:20,611 --> 00:02:25,183
Tohle je Vánoční říše,kouzelné místo,

9
00:02:25,207 --> 00:02:28,246
kde je smutek
protizákonej.

10
00:02:28,270 --> 00:02:31,022
Chtěl by si sem jít?

11
00:02:31,046 --> 00:02:32,765
Wayne, no tak, zlato.

12
00:02:32,789 --> 00:02:34,100
No tak.

13
00:02:34,125 --> 00:02:37,012
Jen vyjímečné děti
jsou připuštěny.

14
00:02:37,036 --> 00:02:42,776
Jen potřebuji malou laskavost.

15
00:02:42,800 --> 00:02:46,635
Můžeš pro mě udělat
malou laskavost, Wayne?

16
00:02:47,830 --> 00:02:49,099
Wayne, no tak, kamaráde.

17
00:02:49,123 --> 00:02:50,123
No tak. Wayne!

18
00:02:53,402 --> 00:02:54,884
Kde to jsem?

19
00:02:57,981 --> 00:03:00,887
Jsi v domě u tety Maggie.

20
00:03:00,911 --> 00:03:02,388
Měl jsi jen
zlý sen,

21
00:03:02,412 --> 00:03:04,693
ale teď už jsi
v bezpečí, jasný?

22
00:03:12,588 --> 00:03:14,989
Dobře, odvedu tě
zpátky do postele.

23
00:03:20,913 --> 00:03:24,743
Dobře.

24
00:03:24,768 --> 00:03:26,917
........