1
00:01:30,227 --> 00:01:31,819
Bože.

2
00:01:34,882 --> 00:01:39,638
To jsem já, Bing.

3
00:01:39,662 --> 00:01:41,287
Chudák.

4
00:01:47,653 --> 00:01:50,040
Byl jsem tak hodný.

5
00:01:50,064 --> 00:01:53,877
Pomohl jsem panu Manxovi
zachránit jeho děti.

6
00:01:53,901 --> 00:01:56,660
Měl bych být na seznamu hodných.

7
00:01:58,181 --> 00:01:59,680
Tak proč...

8
00:02:02,093 --> 00:02:04,577
Proč pan Manx odjel?

9
00:02:10,601 --> 00:02:12,062
Ne.

10
00:02:12,086 --> 00:02:13,235
Ne.

11
00:02:14,922 --> 00:02:17,676
Pan Manx...

12
00:02:17,700 --> 00:02:21,329
Pan Manx by mě neopustil.

13
00:02:21,353 --> 00:02:24,205
Neopustil by mě kvůli
policistům a vězení.

14
00:02:31,530 --> 00:02:32,713
Nebo by to udělal?

15
00:02:35,109 --> 00:02:37,760
Ale teď... teď je řada
na mě, abych šel do Vánoční říše.

16
00:02:40,723 --> 00:02:42,264
Bože.

17
00:02:44,468 --> 00:02:50,042
Bože, nemůžu se vrátit do vězení.

18
00:02:50,066 --> 00:02:52,878
Prosím, prosím.

19
00:02:52,902 --> 00:02:55,319
Přiveď pana Manxe zpět.

20
00:02:57,240 --> 00:03:00,444
Pošli mi znamení,
že přijde a najde mě.

21
00:03:00,468 --> 00:03:02,559
Prosím.

22
00:03:17,001 --> 00:03:19,468
Chlape?
Jste v pořádku?

23
00:03:23,908 --> 00:03:25,819
Jo.

24
00:03:25,843 --> 00:03:31,417
Jsem... Jsem v pohodě.
........