1
00:00:13,672 --> 00:00:16,887
<i>Na začátku dne
o samotě na vodě něco je.</i>

2
00:00:16,917 --> 00:00:19,328
<i>Mír, který taková
samota přináší.</i>

3
00:00:19,352 --> 00:00:23,779
<i>Tady můžete zapomenout
na starosti a užívat si chvíli.</i>

4
00:00:25,445 --> 00:00:27,052
Ahoj, kapitáne!

5
00:00:32,227 --> 00:00:34,145
<i>Tolik k mému času o samotě.</i>

6
00:00:43,595 --> 00:00:44,836
Ahoj.

7
00:00:47,247 --> 00:00:49,826
Dvojité, extra suché,
jak to máš rád.

8
00:00:49,850 --> 00:00:52,549
Než to přijmu, chci vědět,
co mě to bude stát.

9
00:00:52,579 --> 00:00:55,341
Jen radu. Bůh ví,
že by mi přišla vhod.

10
00:00:55,371 --> 00:00:57,467
Dobře. Co je?

11
00:00:58,191 --> 00:01:01,613
Jde o Suzy.
Jedu v tom. A pořádně.

12
00:01:01,643 --> 00:01:03,673
Jenže je to
trochu komplikované.

13
00:01:03,697 --> 00:01:05,222
Protože jsi její šéf,

14
00:01:05,252 --> 00:01:08,421
a když ji někam pozveš,
bude pod tlakem, aby řekla ano.

15
00:01:08,451 --> 00:01:12,175
Nemluvě o tom, že pokud odmítne,
mohlo by to být v práci divné.

16
00:01:12,205 --> 00:01:15,952
Proto jsem myslel,
že bys ji mohl pozvat místo mě.

17
00:01:15,976 --> 00:01:18,525
Dobře. Takže když jsi
řekl, že chceš radu,

18
00:01:18,555 --> 00:01:21,096
myslel jsi tím,
že chceš laskavost.

19
00:01:21,126 --> 00:01:24,323
No tak, kde je tvůj soucit?
Vážně se mi líbí.

20
00:01:24,353 --> 00:01:26,075
Co je to, pátá třída?

21
00:01:26,105 --> 00:01:28,698
Mám za tebe promluvit
s holkou ze třídy,

22
........