1
00:00:06,048 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,010 --> 00:00:11,553
VÍTEJTE V NOVÉM LONDÝNĚ.

3
00:00:11,637 --> 00:00:13,722
PLATÍ TU TŘI PRAVIDLA.

4
00:00:13,805 --> 00:00:15,641
ŽÁDNÉ SOUKROMÍ.

5
00:00:15,724 --> 00:00:17,643
ŽÁDNÁ RODINA.

6
00:00:17,726 --> 00:00:21,730
ŽÁDNÁ MONOGAMIE.

7
00:00:21,813 --> 00:00:25,692
VŠICHNI JSOU VELMI ŠŤASTNÍ.

8
00:00:57,224 --> 00:00:58,559
<i>Lenina Crownová.</i>

9
00:01:08,986 --> 00:01:10,654
<i>Lenina Crownová.</i>

10
00:01:11,613 --> 00:01:12,489
Fajn.

11
00:01:13,323 --> 00:01:14,533
Teda, ty máš kliku.

12
00:01:24,585 --> 00:01:25,419
Díky.

13
00:02:24,019 --> 00:02:25,395
- Dobré ráno.
- I vám.

14
00:02:39,076 --> 00:02:40,077
Pane Marxi.

15
00:02:41,495 --> 00:02:44,039
Slečno Crownová. Díky, že jste přišla.

16
00:02:44,122 --> 00:02:46,667
- Nemohlo to počkat?
- Obávám se, že nikoli.

17
00:02:54,091 --> 00:02:56,635
- Žlutá? Musí to být závažné.
- Nemusí.

18
00:02:56,718 --> 00:02:58,053
Hodnoty mám v pořádku.

19
00:03:01,264 --> 00:03:03,850
Doneslo se ke mně, že jste už dva měsíce

20
00:03:03,934 --> 00:03:05,852
v exkluzivním sexuálním vztahu…

21
00:03:05,936 --> 00:03:06,770
Prosím?

22
00:03:06,853 --> 00:03:10,023
…s alfou plus, Henrym Fosterem.

23
00:03:10,107 --> 00:03:12,859
- To není pravda. Ne…
- Tohle je minulý týden.

24
00:03:13,694 --> 00:03:14,569
Vzpomínáte si?

........