1
00:00:06,089 --> 00:00:09,968
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:02:09,046 --> 00:02:09,963
Mluv se mnou.

3
00:02:39,159 --> 00:02:40,035
Zase takhle?

4
00:03:06,103 --> 00:03:10,399
Kostýmy na dnešní párty jsou…
No, co bys čekal.

5
00:03:11,024 --> 00:03:13,110
Helma Watsonová miluje lesk.

6
00:03:15,153 --> 00:03:15,987
Už ho máš?

7
00:03:20,492 --> 00:03:21,326
Henry.

8
00:03:22,035 --> 00:03:25,372
- Už sis ho vytiskl?
- Bylo to jiné. Tys byla jiná.

9
00:03:29,042 --> 00:03:32,713
- Jsem alfa. Mám vést.
- Ano, to vím.

10
00:03:33,630 --> 00:03:34,464
Takže?

11
00:03:37,968 --> 00:03:39,010
Líbilo se ti to?

12
00:03:41,304 --> 00:03:43,807
- Bylo to divné.
- Na to jsem se neptala.

13
00:03:44,641 --> 00:03:45,809
Líbilo se ti to?

14
00:03:47,060 --> 00:03:48,687
Dnes ti vůbec nerozumím.

15
00:03:48,770 --> 00:03:50,105
Nemusíš se bát.

16
00:03:51,732 --> 00:03:53,900
Můžeš mi říct pravdu.

17
00:03:55,068 --> 00:03:55,944
Lenino.

18
00:04:00,490 --> 00:04:01,324
Odpověz mi.

19
00:04:02,242 --> 00:04:04,327
- Dej mi to.
- Sedni si a třeba dám.

20
00:04:07,038 --> 00:04:09,583
- Chovej se jako beta.
- Řekla jsem sednout.

21
00:04:09,666 --> 00:04:10,834
To je moje židle.

22
00:04:11,877 --> 00:04:13,420
A tohle je moje kancelář.

23
00:04:13,503 --> 00:04:15,714
- To já vím.
- Takže tam sedím já.

24
........