1
00:00:00,384 --> 00:00:04,921
<i>Čarodejnícka láska</i>

2
00:00:05,121 --> 00:00:10,121
Titulky 1.3.2021
Andrea1717

3
00:00:21,571 --> 00:00:26,343
Všeobecne sa predpokladá,
že čarodejnice môžu vidieť osud,

4
00:00:26,343 --> 00:00:29,579
ale väčšina čarodejníc v osud neverí.

5
00:01:02,412 --> 00:01:06,950
Skôr sa ľuďom, ktorí sa
spoliehajú na osud vysmievajú.

6
00:01:23,900 --> 00:01:27,938
Ale keď sa dostanú do slepej uličky,

7
00:01:27,938 --> 00:01:31,708
nakoniec zahrajú kartou "osudu".

8
00:01:40,750 --> 00:01:46,690
Nakoniec, osud sám,
nenasleduje plány čarodejníc.

9
00:02:39,276 --> 00:02:41,511
O čo ide?

10
00:02:42,245 --> 00:02:44,981
Potrebujem pomoc.

11
00:02:44,981 --> 00:02:47,050
Pomoc?

12
00:02:48,451 --> 00:02:51,388
Moja moc zmizla.

13
00:02:54,558 --> 00:02:57,427
Ako si vedela, že máš prísť sem?

14
00:02:58,228 --> 00:03:01,831
Existuje čarodejnica,
ktorá o tomto mieste nevie?

15
00:03:01,831 --> 00:03:03,633
Čarodejnica?

16
00:03:29,559 --> 00:03:32,262
Čo? Čarodejnica?

17
00:03:32,262 --> 00:03:35,265
Aj ty si čarodejnica?

18
00:03:37,167 --> 00:03:40,604
Počula som, že ak sem prídem
všetko sa vyrieši.

19
00:03:40,604 --> 00:03:43,773
Môžete mi vrátiť moju moc?

20
00:03:44,841 --> 00:03:46,776
Samozrejme.

21
00:03:47,911 --> 00:03:49,679
Ale,

22
00:03:50,313 --> 00:03:53,250
najskôr musím vedieť čo ponúkaš?

23
00:04:04,327 --> 00:04:09,232
Toto je to najdrahšie,
čo mi zostalo po babičkách.

24
........