1
00:00:20,772 --> 00:00:23,987
<i>Na začátku dne
o samotě na vodě něco je.</i>

2
00:00:24,017 --> 00:00:26,428
<i>Mír, který taková
samota přináší.</i>

3
00:00:26,452 --> 00:00:30,879
<i>Tady můžete zapomenout
na starosti a užívat si chvíli.</i>

4
00:00:32,545 --> 00:00:34,152
Ahoj, kapitáne!

5
00:00:39,327 --> 00:00:41,245
<i>Tolik k mému času o samotě.</i>

6
00:00:50,695 --> 00:00:51,936
Ahoj.

7
00:00:54,347 --> 00:00:56,926
Dvojité, extra suché,
jak to máš rád.

8
00:00:56,950 --> 00:00:59,649
Než to přijmu, chci vědět,
co mě to bude stát.

9
00:00:59,679 --> 00:01:02,441
Jen radu. Bůh ví,
že by mi přišla vhod.

10
00:01:02,471 --> 00:01:04,567
Dobře. Co je?

11
00:01:05,291 --> 00:01:08,713
Jde o Suzy.
Jedu v tom. A pořádně.

12
00:01:08,743 --> 00:01:10,773
Jenže je to
trochu komplikované.

13
00:01:10,797 --> 00:01:12,322
Protože jsi její šéf,

14
00:01:12,352 --> 00:01:15,521
a když ji někam pozveš,
bude pod tlakem, aby řekla ano.

15
00:01:15,551 --> 00:01:19,275
Nemluvě o tom, že pokud odmítne,
mohlo by to být v práci divné.

16
00:01:19,305 --> 00:01:23,052
Proto jsem myslel,
že bys ji mohl pozvat místo mě.

17
00:01:23,076 --> 00:01:25,625
Dobře. Takže když jsi
řekl, že chceš radu,

18
00:01:25,655 --> 00:01:28,196
myslel jsi tím,
že chceš laskavost.

19
00:01:28,226 --> 00:01:31,423
No tak, kde je tvůj soucit?
Vážně se mi líbí.

20
00:01:31,453 --> 00:01:33,175
Co je to, pátá třída?

21
00:01:33,205 --> 00:01:35,798
Mám za tebe promluvit
s holkou ze třídy,

22
........