1
00:00:00,955 --> 00:00:04,933
<i>- Moje matka něco provedla...</i>
- Ne! <i>- A vše uvedla do pohybu.</i>

2
00:00:04,970 --> 00:00:07,933
<i>Dlouho jsem si myslela,
že existuje jen její styl života.</i>

3
00:00:07,955 --> 00:00:11,155
<i>Že jde jen o přežití
po boku mrtvých.</i>

4
00:00:11,200 --> 00:00:14,355
<i>Pak jsem si ale uvědomila,
že se dá žít i jinak.</i>

5
00:00:14,422 --> 00:00:17,711
<i>- Že život může být plný
lásky a naděje.</i> - Připravte se!

6
00:00:17,733 --> 00:00:21,088
<i>Tento život jsme chtěli ochránit,
ať by to stálo cokoliv.</i>

7
00:00:21,933 --> 00:00:25,733
<i>Carolin riskantní plán zabral,
Negan pronikl mezi Šeptače,</i>

8
00:00:25,740 --> 00:00:29,222
<i>získal si důvěru mé matky
a zabil jejich vůdkyni.</i>

9
00:00:29,422 --> 00:00:31,688
<i>V tu chvíli však povstal nový vůdce.</i>

10
00:00:31,711 --> 00:00:35,022
<i>Boj pokračoval,
a my do toho dali vše.</i>

11
00:00:35,111 --> 00:00:38,022
<i>Staří přátelé se vrátili a posilnili nás.</i>

12
00:00:41,111 --> 00:00:45,088
<i>Společně jsme obětovali vše,
abychom se dočkali lepších zítřků.</i>

13
00:00:45,666 --> 00:00:47,822
<i>Zvítězili jsme.</i>

14
00:00:48,777 --> 00:00:52,155
<i>Teď jsme však
na pokraji něčeho jiného.</i>

15
00:00:52,444 --> 00:00:55,222
- Ruce vzhůru! Hned!
<i>- Je tu větší svět</i>

16
00:00:55,266 --> 00:00:58,022
<i>plný nekonečných možností a nejistot.</i>

17
00:00:58,088 --> 00:01:00,133
Dáváme vám poslední šanci!

18
00:01:22,288 --> 00:01:25,866
- Postarala bych se o něj sama.
- Jsi úplně jako tvá matka.

19
00:01:25,911 --> 00:01:27,777
A jako můj táta.

20
00:01:28,977 --> 00:01:33,266
- Co na maminku říkal RJ?
- Šla jsem s ním na střechu.

21
00:01:33,577 --> 00:01:36,777
Nebe bylo plné hvězd
a já mu řekla,

22
........