1
00:00:49,041 --> 00:00:52,625
Natáčej dál, tohle bude něco navíc.

2
00:00:52,708 --> 00:00:56,791
Může mu někdo otřít čelo?
Trochu se potí.

3
00:00:56,875 --> 00:01:01,083
Soustřeď se na cíl 2.
3. března 1989...

4
00:01:01,166 --> 00:01:03,290
Rozhovor s Billem O´Nealem.

5
00:01:05,541 --> 00:01:11,458
Když se ohlédnete za svou
činností v pozdních
60 a začátkem 70 let,

6
00:01:11,541 --> 00:01:14,541
co byste řekl vašemu synovy,
že jste tehdy dělal?

7
00:01:17,916 --> 00:01:20,125
Dívej se na oheň,
co na obloze hoří.

8
00:01:20,208 --> 00:01:23,208
Já nikdy ho neviděl, tak vysoko zářit.

9
00:01:23,291 --> 00:01:25,250
Dívej se na oheň,
co na obloze hoří.

10
00:01:25,333 --> 00:01:27,916
Dívej se na oheň,
co na obloze hoří.

11
00:01:28,000 --> 00:01:30,750
Já nikdy ho neviděl, tak vysoko zářit.

12
00:01:30,833 --> 00:01:33,041
Posloucháte lidé, co vám říkám já?

13
00:01:33,125 --> 00:01:36,291
Neboť se mi nezdá, že vidím negry hrát.

14
00:01:36,375 --> 00:01:37,875
že vidím negry hrát.

15
00:01:37,958 --> 00:01:39,458
že vidím negry hrát.

16
00:01:39,541 --> 00:01:41,000
že vidím negry hrát.

17
00:01:41,083 --> 00:01:42,541
Tohle není demonstrace,
to je rebelie.

18
00:01:42,625 --> 00:01:44,500
Lidé rebelují kvůli podmínkám,

19
00:01:44,583 --> 00:01:46,333
ne kvůli jednotlivcům.

20
00:01:46,416 --> 00:01:48,208
Jednotlivec nikdy
nezpůsobí rebelii.

21
00:01:48,291 --> 00:01:49,875
Vzniká díky okolnostem.

22
00:01:49,958 --> 00:01:56,000
Vše vyřeší se, pomocí revoluce.

23
00:01:56,083 --> 00:02:01,000
........