1
00:00:37,287 --> 00:00:42,334
TEMNÉ KÚZLA

2
00:00:56,139 --> 00:00:57,432
Marquis!

3
00:00:58,809 --> 00:00:59,977
Kde si?

4
00:01:03,730 --> 00:01:05,022
Nie!

5
00:01:07,985 --> 00:01:09,736
Oci! Nie! Nie!

6
00:01:09,820 --> 00:01:10,904
Prosím! Pomoc!

7
00:01:40,434 --> 00:01:42,102
- Marq!
- Zlatko?

8
00:01:43,729 --> 00:01:44,730
Vé?

9
00:01:44,813 --> 00:01:46,982
Už na tie dvere búcham 10 minút.

10
00:01:47,065 --> 00:01:48,525
Tá kľučka nefunguje.

11
00:01:48,609 --> 00:01:50,569
Hej, je zaseknutá. Čo si spravila?

12
00:01:50,652 --> 00:01:53,405
Marq, nevytáčaj ma.
Meškám. Proste ich vykopni.

13
00:01:53,488 --> 00:01:55,490
Sú z Belgicka, stáli 1 500 dolárov.

14
00:01:55,574 --> 00:02:01,205
Tie dvere by som vyvalil len v prípade
požiaru alebo globálnej katastrofy.

15
00:02:01,288 --> 00:02:04,249
- Je mi fuk, koľko stáli!
- 1 500 dolárov.

16
00:02:04,333 --> 00:02:05,834
1 500? Proste ich vyvaľ!

17
00:02:05,918 --> 00:02:08,169
- Zavolám zámočníka, hej?
- Nie, počkaj!

18
00:02:08,252 --> 00:02:10,506
- Vyraz tie dvere!
- Hneď som späť.

19
00:02:10,589 --> 00:02:12,216
Okamžite! Lebo prisámbohu...

20
00:02:12,299 --> 00:02:13,467
Marq!

21
00:02:14,092 --> 00:02:15,761
Už mu volám, jasné?

22
00:02:15,844 --> 00:02:18,972
Hovorím s ním. Vraj sme štvrtí v poradí.

23
00:02:19,056 --> 00:02:21,767
- Vybavia nás do troch hodín.
- Marq, prosím ťa!

24
........