1
00:00:03,385 --> 00:00:05,183

2
00:00:05,185 --> 00:00:07,903
Si rada, že si späť?
Áno, to som.

3
00:00:07,905 --> 00:00:10,103
Vďaka Bohu, urobili dobrú prácu.
Ďakujem, Robert.

4
00:00:10,105 --> 00:00:12,183
A poďakuj Markovi. Vďaka Mark!

5
00:00:12,185 --> 00:00:14,903
Dávajte na seba pozor,
dávajte pozor na vašich susedov

6
00:00:14,905 --> 00:00:16,543
a obzvlášť, dávajte pozor na cestách.

7
00:00:16,545 --> 00:00:19,545
Hudba: It Won't Always Be Like This
od Inhaler

8
00:00:22,265 --> 00:00:24,543
# Girl, you know this ain't love

9
00:00:24,545 --> 00:00:30,823
# I'm just a bad old beggar
with nothing to do

10
00:00:30,825 --> 00:00:32,463
# It's on you

11
00:00:32,465 --> 00:00:34,505
# And, oh, what else can I do?

12
00:00:37,305 --> 00:00:39,703
# You say that you're not around

13
00:00:39,705 --> 00:00:42,505
# And you don't wanna be found

14
00:00:44,385 --> 00:00:47,343
# Well, I wanna be the best
at what I do

15
00:00:47,345 --> 00:00:51,145
# Oh, what about you?
What about you?

16
00:00:52,265 --> 00:00:55,423
# Play me like a record, baby

17
00:00:55,425 --> 00:01:00,063
# Spin me around,
turn me upside down

18
00:01:00,065 --> 00:01:03,063
# And you don't want me to

19
00:01:03,065 --> 00:01:08,183
# I'll pull the covers
right up over your head

20
00:01:08,185 --> 00:01:09,783
# You're in my head

21
00:01:09,785 --> 00:01:14,463
# It won't always be like this,
be like this

22
00:01:14,465 --> 00:01:17,343
# I'm dead, honey, I'll be dead

23
00:01:17,345 --> 00:01:19,423
# It won't always be like this
........