1
00:00:01,167 --> 00:00:02,877
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,002 --> 00:00:06,130
-Jste bývalá žena trenéra Ballarda.
-Jo.

3
00:00:06,714 --> 00:00:09,175
-Proč?
-Já jaksi chodím s vaším bývalým.

4
00:00:09,300 --> 00:00:12,386
Věděla jsem hned, kdo jste.
Proto jsem sem přišla.

5
00:00:12,470 --> 00:00:15,640
-To se vám povedlo.
-Měly bychom zajít na skleničku.

6
00:00:15,723 --> 00:00:17,183
To si pište!

7
00:00:20,811 --> 00:00:23,356
Univerzita přináší nové zkušenosti.

8
00:00:23,523 --> 00:00:26,150
Jste vystaveni novým
způsobům myšlení,

9
00:00:26,234 --> 00:00:28,569
poznáte lidi
z různých prostředí

10
00:00:28,653 --> 00:00:31,614
a táta vás poctí nečekanou
návštěvou - v kraťasech.

11
00:00:31,697 --> 00:00:34,158
-Ahoj.
-Co tady děláš?

12
00:00:34,325 --> 00:00:35,701
Volali mi.

13
00:00:35,785 --> 00:00:38,037
Chce s námi mluvit
ředitelka univerzity.

14
00:00:38,246 --> 00:00:40,748
-To je dobře.
-Určitě je to dobře?

15
00:00:40,873 --> 00:00:44,168
Lepší, než co mě napadlo,
když jsem tě uviděl: "Babča umřela."

16
00:00:44,252 --> 00:00:45,795
Tak pojď.

17
00:00:45,878 --> 00:00:49,298
Doufal jsem, že na univerzitě
už tě nebudou volat do ředitelny.

18
00:00:49,382 --> 00:00:51,300
Ona to není ředitelka,
ale rektorka.

19
00:00:51,384 --> 00:00:54,887
-Čili když máš průšvih, tak velkej.
-To je legrační pohled na věc.

20
00:00:55,012 --> 00:00:57,390
Pánové, prosím posaďte se.

21
00:00:58,057 --> 00:01:01,143
Sheldon je tu teprve pár týdnů.
Snad už nelítá v průšvihu?

22
........