1
00:00:11,637 --> 00:00:13,597
Jak již víte,
máme jednu účastnici,

2
00:00:13,597 --> 00:00:16,100
která je plně informována
a je dospělá,

3
00:00:16,100 --> 00:00:17,601
což nám dává legální krytí

4
00:00:17,601 --> 00:00:21,105
jako někdo, kdo hlídá
naše mladší subjekty.

5
00:00:21,105 --> 00:00:23,065
Co se týče další účastnice...

6
00:00:23,065 --> 00:00:25,025
ta pracuje spíše jako
pojistka,

7
00:00:25,025 --> 00:00:28,279
jako někdo, kdo může zasáhnout
v případě nouze

8
00:00:29,000 --> 00:00:30,900
<i>Jeanette byla ta druhá?</i>

9
00:00:30,950 --> 00:00:32,440
<i>Ano.</i>

10
00:00:33,700 --> 00:00:35,000
<i>Takže teď už jsem tu jen já?</i>

11
00:00:35,100 --> 00:00:37,440
<i>Ano. A potřebujeme, abys něco udělala.</i>

12
00:01:05,000 --> 00:01:06,840
<i>Leah něco ví.</i>

13
00:01:11,447 --> 00:01:13,741
Viň mě, proboha.

14
00:01:13,741 --> 00:01:14,909
Já jsem důvod, proč jsme tady.

15
00:01:16,076 --> 00:01:17,244
To je v pohodě Noro.
Opravdu.

16
00:01:17,244 --> 00:01:18,329
Když tenhle zahodím,

17
00:01:18,329 --> 00:01:19,371
další se prostě zase objeví.

18
00:01:19,371 --> 00:01:21,916
Leah!

19
00:01:21,916 --> 00:01:24,010
<i>Leah má podezření.</i>

20
00:01:29,020 --> 00:01:31,020
<i>Znamená to, že je konec?</i>

21
00:01:31,950 --> 00:01:33,020
<i> NE</i>

22
00:01:40,020 --> 00:01:42,020
<i>Ona něco ví.</i>

23
00:01:46,020 --> 00:01:47,800
<i>Ptá se na moc otázek.</i>

24
00:01:48,025 --> 00:01:49,068
........