1
00:00:07,007 --> 00:00:11,261
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:52,094 --> 00:00:54,972
<i>Je tam někdo? Kdokoli!</i>

3
00:00:56,723 --> 00:00:59,101
Moc mě to mrzí.

4
00:00:59,184 --> 00:01:00,769
Nechtěla jsem.

5
00:01:04,022 --> 00:01:05,774
Proč jsi mě neposlouchala?

6
00:01:10,612 --> 00:01:13,031
- Taylore, já…
- Tys je zabila.

7
00:01:18,370 --> 00:01:19,997
Musíme najít mámu a tátu.

8
00:01:20,080 --> 00:01:21,456
Už se nevrátí.

9
00:01:21,540 --> 00:01:23,917
Jsou mrtví. Sama jsi to říkala, ne?

10
00:01:24,001 --> 00:01:25,419
Ne, já…

11
00:01:27,170 --> 00:01:29,548
Snad ses o nás nebála?

12
00:01:31,341 --> 00:01:32,884
Moje holčičko.

13
00:01:32,968 --> 00:01:35,095
Mami? Já myslela, žes umřela.

14
00:01:35,178 --> 00:01:36,847
Že všichni umřeli.

15
00:01:57,117 --> 00:01:58,869
Hayley, musíš přestat.

16
00:01:59,745 --> 00:02:00,579
Co?

17
00:02:02,956 --> 00:02:04,207
Jsme v driftu.

18
00:02:09,588 --> 00:02:13,175
<i>- Varování. Nebezpečně málo energie.</i>
- Co se děje?

19
00:02:13,258 --> 00:02:14,176
Nevím.

20
00:02:14,760 --> 00:02:17,054
<i>Varování.</i>

21
00:02:22,392 --> 00:02:23,393
Očekávejte náraz.

22
00:02:32,861 --> 00:02:33,695
Hayley?

23
00:02:34,946 --> 00:02:35,906
Jsem v pořádku.

24
00:02:39,451 --> 00:02:41,036
Co je, Loo?

25
00:02:41,119 --> 00:02:44,623
........