1
00:00:06,965 --> 00:00:11,345
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:01:07,568 --> 00:01:09,945
- Neříkej to.
- Co?

3
00:01:10,028 --> 00:01:11,738
Jen možná…

4
00:01:11,822 --> 00:01:14,241
Nevím. Zamiř víc doprava?

5
00:01:14,324 --> 00:01:17,744
Vážně? Loo, asi mi chceš
taky dát nějakou radu.

6
00:01:17,828 --> 00:01:20,372
<i>Ano. Prosím pospěš si a zlepši se.</i>

7
00:01:20,455 --> 00:01:24,001
Co kdybys ztlumila ten signál,
abych se mohl soustředit?

8
00:01:24,084 --> 00:01:26,295
A ty, Chlapče, nějaké rady?

9
00:01:30,757 --> 00:01:32,259
To mi fakt pomohlo.

10
00:01:42,311 --> 00:01:43,729
Jo!

11
00:01:43,812 --> 00:01:47,024
A není zač. Pro dnešek trénink stačil.

12
00:01:48,483 --> 00:01:52,112
Poděkuješ mi, až rozporcuju
příštího Kaijua, co po nás půjde.

13
00:02:02,789 --> 00:02:05,083
Takže, Loo, ke včerejšku.

14
00:02:06,001 --> 00:02:09,212
- Co to s tebou bylo?
- <i>Prosím buď konkrétnější.</i>

15
00:02:09,296 --> 00:02:11,089
Dobře.

16
00:02:11,173 --> 00:02:15,260
Viděli jsme spousty Jaegrů,
ale rozložil tě pohled na Horizont Bravo.

17
00:02:15,344 --> 00:02:19,264
- <i>K přístupu do archivního spisu…</i>
- …došlo omylem, vím.

18
00:02:19,973 --> 00:02:23,810
Tomu nevěřím. Co to bylo s tím Jaegrem?
S jeho posádkou?

19
00:02:23,894 --> 00:02:25,771
<i>Nemám k tomu žádné informace.</i>

20
00:02:26,772 --> 00:02:28,023
No tak, Loo.

21
00:02:28,940 --> 00:02:31,068
Něco se děje. Cítil jsem to.

22
00:02:31,860 --> 00:02:34,821
- Se mnou můžeš mluvit.
- Taylore, pojď se podívat.

23
00:02:37,282 --> 00:02:38,617
Podívej se, co udělal.
........