1
00:00:03,086 --> 00:00:06,340
<i>Centrálo, tady Seahawk.</i>
<i>Vpluli jsme do husté mlhy.</i>

2
00:00:06,423 --> 00:00:10,219
<i>Viditelnost je téměř nulová.</i>
<i>Ozvěte se. Slyšíte mě?</i>

3
00:00:10,302 --> 00:00:13,013
<i>Ztrácíte se mi, Seahawku.</i>
<i>Prosím zopakujte to.</i>

4
00:00:13,639 --> 00:00:18,810
Nevím, kde se bere ten šum, pane.
Leda by někdo rušil signál.

5
00:00:19,228 --> 00:00:21,605
- Co to je?
- Vidíte něco?

6
00:00:21,688 --> 00:00:24,942
Radar zachytil velké plavidlo.
Řítí se na nás, pane.

7
00:00:25,275 --> 00:00:27,861
- Co je to? Loď?
- To bych neřekl.

8
00:00:32,366 --> 00:00:33,492
Spusťte alarm.

9
00:00:34,451 --> 00:00:37,204
Centrálo, tady Seahawk. Přepínám.

10
00:00:37,371 --> 00:00:38,664
<i>Slyším, Seahawku.</i>

11
00:00:46,046 --> 00:00:48,757
Narazili jsme na neznámé plavilo.
Útočí na nás.

12
00:00:49,841 --> 00:00:51,843
Seahawku, co se děje? Přepínám.

13
00:00:51,927 --> 00:00:55,514
<i>Musíme se vrátit, než bude pozdě. Rychle!</i>

14
00:00:56,139 --> 00:00:58,850
Seahawku, co se to tam k čertu děje?

15
00:01:01,353 --> 00:01:03,146
<i>Pomoc! Po...</i>

16
00:01:04,523 --> 00:01:06,233
Seahawku, slyšíte mě?

17
00:01:07,609 --> 00:01:08,819
Seahawku, ozvěte se.

18
00:01:09,570 --> 00:01:12,155
Seahawku!

19
00:01:13,240 --> 00:01:14,449
Seahawku!

20
00:02:22,726 --> 00:02:26,355
<i>Námořní úřady oznámily,</i>
<i>že zmizelo výzkumné plavidlo Seahawk.</i>

21
00:02:26,730 --> 00:02:29,316
<i>Oblast prohledávají záchranné týmy.</i>

22
00:02:29,900 --> 00:02:34,404
<i>Zatím po plavidlu není ani stopy.</i>
<i>Tyto záběry byly pořízeny před dvěma dny,</i>

23
00:02:34,488 --> 00:02:37,616
........