1
00:00:01,502 --> 00:00:05,502
<i>Ju-On - kliatba zrodená
zo silnej nenávisti zosnulého.</i>

2
00:00:05,526 --> 00:00:09,926
<i>Táto nenávisť prebýva
na mieste jeho smrti.</i>

3
00:00:09,950 --> 00:00:15,342
<i>Každý, kto s ňou príde do styku,
zomrie, a zrodí sa nová kliatba.</i>

4
00:00:52,344 --> 00:00:54,763
Bol si už u všetkých žiakov?

5
00:00:55,472 --> 00:00:59,518
Ešte jedna rodina.
Ich dieťa nechodí do školy.

6
00:01:00,680 --> 00:01:03,730
- Volal si rodičom?
- Nie.

7
00:01:03,730 --> 00:01:05,574
Nemôžeš sa dovolať?

8
00:01:09,695 --> 00:01:13,448
<i>Hej, pamätáš si to dievča
zo školy, Kawamatu?</i>

9
00:01:13,448 --> 00:01:15,417
<i>Kawamata?</i>

10
00:01:16,480 --> 00:01:18,328
<i>Kajako Kawamata?</i>

11
00:01:19,280 --> 00:01:22,583
- Bola...
- Čudáčka, čo?

12
00:01:34,261 --> 00:01:35,880
Haló?

13
00:01:37,806 --> 00:01:39,483
Haló?

14
00:01:43,312 --> 00:01:46,440
Tošio, pamätáš si tvoje kresbičky?

15
00:01:54,823 --> 00:01:56,291
Tu sú.

16
00:01:59,494 --> 00:02:03,516
Kreslíš pekne.
Aj ostatní učitelia si to myslia.

17
00:02:39,618 --> 00:02:46,760
<i>Kajako</i>

18
00:03:13,569 --> 00:03:16,029
Áno. Áno. Áno.

19
00:03:17,080 --> 00:03:20,033
Nie. Prídem neskoro.

20
00:03:20,880 --> 00:03:22,578
Presne.

21
00:03:24,454 --> 00:03:26,520
Jeho rodičia sa ešte nevrátili.

22
00:03:28,000 --> 00:03:31,003
Chlapec? Spí.

23
00:03:33,839 --> 00:03:35,941
Áno. Niekto prišiel?

........