1
00:00:02,410 --> 00:00:05,471


2
00:00:17,660 --> 00:00:18,796
Si v poriadku?

3
00:00:19,063 --> 00:00:20,822
Áno, nie, som v pohode.
Ty si v poriadku?

4
00:00:20,907 --> 00:00:21,899
Áno.

5
00:00:21,984 --> 00:00:24,461
Len dávam v duchu dokopy

6
00:00:24,545 --> 00:00:26,399
žalobu proti tej spoločnosti
s tehotenskými testami,


7
00:00:26,484 --> 00:00:27,976
ak bol toto celé omyl.

8
00:00:28,203 --> 00:00:30,171
Omyl? Myslíš, že by
to mohol byť omyl?

9
00:00:30,416 --> 00:00:31,504
Alebo keď povieš "omyl",

10
00:00:31,589 --> 00:00:32,836
- myslíš...
- Owen, už sme o tom hovorili.

11
00:00:32,929 --> 00:00:34,471
Ako sme hovorili, že
o tom nebudeme hovoriť?

12
00:00:34,555 --> 00:00:37,048
Pokým nebudeme mať o čom
skutočne hovoriť, áno.

13
00:00:37,132 --> 00:00:39,717
- Ja... nič som nerobil.
- Okej.

14
00:00:39,801 --> 00:00:40,828
No.

15
00:00:40,913 --> 00:00:41,961


16
00:00:42,045 --> 00:00:44,055
Ste tehotná, to je isté.

17
00:00:44,139 --> 00:00:45,965
Vám dvom sa podarilo
nepravdepoodbné.

18
00:00:46,049 --> 00:00:47,725
Nikdy nehovor nepravdepodobné!

19
00:00:48,111 --> 00:00:49,195
Han Solo.

20
00:00:49,280 --> 00:00:51,577
To... to je niečo, čo robí.

21
00:00:52,265 --> 00:00:54,483
- Tak, hádam, že to nebola menopauza.
- Nie.

22
00:00:54,575 --> 00:00:56,183
Vyzerá to, že sa vám
zadarilo na poslednú chvíľu.

23
........