1
00:00:02,477 --> 00:00:10,344
SISYPHUS: MÝTUS

2
00:00:12,359 --> 00:00:16,832
Titulky 6.3.2021
Andrea1717

3
00:00:17,617 --> 00:00:23,165
19 ROKOV PREDTÝM
6. AUGUST 2001

4
00:01:08,126 --> 00:01:09,169
Haló?

5
00:01:09,753 --> 00:01:11,171
Ty žiješ?

6
00:01:11,254 --> 00:01:13,590
Myslel som, že si mŕtvy.
Prečo to nedvíhaš?

7
00:01:14,341 --> 00:01:15,717
Koľko je hodín?

8
00:01:16,301 --> 00:01:18,094
Je už deväť preč.
Takmer o desať.

9
00:01:18,178 --> 00:01:19,179
Čo?

10
00:01:19,804 --> 00:01:21,973
Povedal som ti,
aby si ma zobudil o deviatej.

11
00:01:22,057 --> 00:01:24,351
Volal som ti, ale nedvíhal si.

12
00:01:24,434 --> 00:01:25,094
Povedal som ti,

13
00:01:25,294 --> 00:01:28,021
že musím mať výsledky pred
zajtrajším stretnutím s investormi!

14
00:01:28,104 --> 00:01:29,856
Nemôžeš mi urobiť jednu láskavosť?

15
00:01:29,940 --> 00:01:32,400
Tvrdo pracujem,
znášam zápach oleja

16
00:01:32,484 --> 00:01:35,362
len, aby som ťa podporoval.
Ako so mnou môžeš tak hovoriť?

17
00:01:35,445 --> 00:01:38,782
Už som takmer skončil.
Budem doma okolo dvanástej.

18
00:01:38,865 --> 00:01:40,158
Nedáme si potom pivo?

19
00:01:40,742 --> 00:01:42,202
To znie dobre.

20
00:01:42,285 --> 00:01:44,079
Môžeš cestou domov kúpiť

21
00:01:44,162 --> 00:01:47,082
krabicu energy nápojov Bacchus?

22
00:01:47,165 --> 00:01:49,918
Neber tie napodobeniny len preto,
že sú lacnejšie.

23
00:01:50,001 --> 00:01:51,336
........