1
00:00:01,270 --> 00:00:02,640
Towa a Setsuna.

2
00:00:02,850 --> 00:00:07,560
Mezi námi polodémoními dvojčaty
existují dva různé světy současně.

3
00:00:08,860 --> 00:00:10,360
Člověk a démon.

4
00:00:10,440 --> 00:00:12,240
Feudální éra a současnost.

5
00:00:12,740 --> 00:00:14,320
Mír a válka.

6
00:00:14,570 --> 00:00:16,200
Radost a smutek.

7
00:00:16,240 --> 00:00:17,320
Sny a realita.

8
00:00:17,870 --> 00:00:19,450
Jeden okamžik a věčnost.

9
00:00:19,740 --> 00:00:22,370
A nakonec i láska a nenávist.

10
00:00:23,460 --> 00:00:26,210
Feudální pohádka: Polodémoní princezna.

11
00:00:26,670 --> 00:00:30,420
Půjdeme vpřed i přes překážky osudu!

12
00:00:48,190 --> 00:00:49,860
Ničící palba!

13
00:00:50,110 --> 00:00:52,280
Měsíc temnoty!

14
00:01:13,710 --> 00:01:15,880
Ponurá kometa ustupuje.

15
00:01:16,630 --> 00:01:18,470
Díky vám oběma.

16
00:01:18,840 --> 00:01:23,020
Je to hlavně díky Kirinmarovi.
Já jsem toho moc neudělal.

17
00:01:23,060 --> 00:01:24,220
Jsi příliš skromný.

18
00:01:25,600 --> 00:01:27,520
Spí tak bezstarostně.

19
00:01:27,560 --> 00:01:30,310
To proto, že jsi tady ty.
Ty o se o něj postaráš.

20
00:01:31,690 --> 00:01:33,900
Lichotky ti jsou k ničemu!

21
00:01:34,400 --> 00:01:38,490
Už se vrátím do západní části země.

22
00:01:39,160 --> 00:01:40,820
Sbohem, paní Zero.

23
00:01:43,120 --> 00:01:44,290
Můj pane.

24
00:01:44,750 --> 00:01:49,080
Někdy se ptám sama sebe,
jak dlouho v tom musíme pokračovat.

........