1
00:00:54,374 --> 00:00:59,083
Vzdialená štvrť

2
00:01:09,458 --> 00:01:13,499
<i>Nemal som žiadne tušenie o tom
čudnom dobrodružstve, ktoré ma čakalo.</i>

3
00:01:14,958 --> 00:01:19,208
<i>Bol to deň ako každý iný.</i>

4
00:01:38,083 --> 00:01:41,166
- Kam ideš?
- Na komiksový veľtrh.

5
00:01:45,541 --> 00:01:47,208
Kedy sa vrátiš?

6
00:01:48,624 --> 00:01:51,874
- Zajtra.
- Ale nie neskoro, chystám rodinnú večeru.

7
00:01:54,708 --> 00:01:58,499
Áno? Ahoj…

8
00:01:58,791 --> 00:02:00,874
Áno, chápem…

9
00:02:01,166 --> 00:02:02,416
- Tu.
- Ahoj dievčatá.

10
00:02:02,583 --> 00:02:04,416
Ahoj. Oci.

11
00:02:04,583 --> 00:02:07,541
- Vďaka.
- Ponáhľaj sa.

12
00:03:36,124 --> 00:03:38,416
- Dobrý deň pane.
- Dobrý deň.

13
00:03:39,374 --> 00:03:43,041
- Vydali ste nový album?
- Nie.

14
00:03:44,041 --> 00:03:45,999
Toto je posledný z pred 2 rokov.

15
00:03:48,583 --> 00:03:53,791
- Prestali ste?
- Nie. Vlastne áno.

16
00:03:54,666 --> 00:03:56,916
Hľadám nový príbeh.

17
00:03:57,208 --> 00:04:01,208
- S Agátou Hayesovou?
- Nie...

18
00:04:01,374 --> 00:04:03,499
niečo osobnejšie.

19
00:04:04,916 --> 00:04:06,791
Čo to bude?

20
00:04:08,874 --> 00:04:10,291
Ešte neviem.

21
00:04:11,666 --> 00:04:14,458
Škoda. Agatha Hayes je skvelá.

22
00:04:36,958 --> 00:04:38,708
Lístok prosím.

23
00:04:39,999 --> 00:04:41,333
Pane?
........