1
00:00:13,800 --> 00:00:20,700
GABRIELOVO INFERNO II.

2
00:02:50,675 --> 00:02:53,000
Beatrice.

3
00:02:53,700 --> 00:02:55,815
Bol si prvý, kto ma pobozkal.

4
00:02:55,845 --> 00:02:57,405
Beatrice, počkaj.

5
00:02:57,425 --> 00:02:58,985
Počkaj! Počkaj!

6
00:02:59,015 --> 00:03:00,075
Beatrice!

7
00:03:29,915 --> 00:03:32,715
Čo tu dočerta robíš?

8
00:03:42,225 --> 00:03:43,805
Lepšie?

9
00:03:58,500 --> 00:04:01,000
- Ahoj, Julia.
- Princeton bol skvelý.

10
00:04:01,100 --> 00:04:03,450
Som späť v meste.
Môžeme zájsť na sushi.

11
00:04:03,500 --> 00:04:05,100
Dúfam, že je
všetko v poriadku.

12
00:04:05,450 --> 00:04:08,050
Skolila ma chrípka
a snažím sa z nej vyspať.

13
00:04:08,100 --> 00:04:10,585
Zavolám ti,
keď sa budem cítiť lepšie.

14
00:04:14,500 --> 00:04:19,235
- Julianne... ehm, Julia.
To som ja, Gabriel.

15
00:04:19,800 --> 00:04:22,000
Stojím pred tvojou budovou.

16
00:04:22,050 --> 00:04:23,950
Kiežby sme sa mohli
vrátiť k dnešnému ránu

17
00:04:24,000 --> 00:04:26,900
a ja by som ti mohol povedať,
že som nikdy nevidel

18
00:04:26,950 --> 00:04:30,000
nič krajšie ako teba
vo svojej kuchyni... šťastnú.

19
00:04:30,030 --> 00:04:33,500
Že mám neskutočné štastie,
že si ma zachránila

20
00:04:33,550 --> 00:04:35,495
a zostala si
so mnou celú noc.

21
00:04:35,525 --> 00:04:37,125
Že som idiot

22
00:04:38,000 --> 00:04:39,965
a nezaslúžim si tvoju láskavosť.

23
........