1
00:00:06,006 --> 00:00:10,468
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:39,539 --> 00:00:41,624
ČCHA HON

3
00:00:51,134 --> 00:00:53,428
Hone, dobře poslouchej.

4
00:00:53,511 --> 00:00:56,139
Nevím, proč jsi to včera večer udělal.

5
00:00:57,015 --> 00:01:00,018
Však víš co, že?

6
00:01:00,643 --> 00:01:02,103
Udělal jsi velkou chybu.

7
00:01:03,396 --> 00:01:06,149
To nemůžeš dělat bez mého svolení!

8
00:01:07,776 --> 00:01:11,321
Chci tím říct, že už spolu nechodíme!

9
00:01:16,076 --> 00:01:17,994
Asi se pohádala s přítelem.

10
00:01:20,705 --> 00:01:23,041
Proč nic neříkáš?

11
00:01:24,375 --> 00:01:25,210
<i>Slečno Šinová.</i>

12
00:01:25,960 --> 00:01:27,420
Promiňte? Kdo to je?

13
00:01:27,504 --> 00:01:29,172
Tady So Či-su.

14
00:01:29,255 --> 00:01:32,467
Telefon doktora Čcha zvonil,
tak jsem ho zvedla.

15
00:01:36,095 --> 00:01:39,516
Měla jste mi to říct dříve.

16
00:01:39,599 --> 00:01:41,476
Nedala jste mi možnost.

17
00:01:42,477 --> 00:01:44,896
No, řeknu mu, že jste volala.

18
00:01:46,439 --> 00:01:48,483
Dobře. Díky.

19
00:01:59,661 --> 00:02:00,870
Doktore Čcha.

20
00:02:01,830 --> 00:02:03,581
Nezapomněl sis něco?

21
00:02:03,665 --> 00:02:05,041
Třeba tohle.

22
00:02:06,084 --> 00:02:07,127
Zapomněl.

23
00:02:09,879 --> 00:02:10,713
Prosím?

24
00:02:11,297 --> 00:02:13,174
Před chvílí volala slečna Šinová.

25
00:02:13,758 --> 00:02:15,510
Co to jen říkala?
........