1
00:00:06,006 --> 00:00:10,510
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:36,995 --> 00:00:42,375
{\an8}ČERVEN 2008
LÉTO, KDY NÁM BYLO 19

3
00:00:49,758 --> 00:00:51,259
Kam šel pan I?

4
00:01:12,072 --> 00:01:12,906
Pane.

5
00:01:13,948 --> 00:01:14,866
Už jsi tady zase.

6
00:01:17,494 --> 00:01:20,789
No, já…

7
00:01:24,250 --> 00:01:26,753
Při vyučování mi bylo trochu mdlo.

8
00:01:27,629 --> 00:01:32,926
A taky mě po obědě bolel žaludek.

9
00:01:33,009 --> 00:01:38,389
A občas mi divně zvoní v uších.

10
00:01:39,891 --> 00:01:41,059
Takže

11
00:01:42,644 --> 00:01:44,103
dneska…

12
00:01:49,651 --> 00:01:50,527
ti pomůže tohle.

13
00:01:54,864 --> 00:01:56,366
Děkuji vám.

14
00:01:56,449 --> 00:01:58,743
Vrať se do třídy, než začne hodina.

15
00:01:59,911 --> 00:02:00,912
Dobře.

16
00:02:06,334 --> 00:02:07,627
Na shledanou.

17
00:02:18,429 --> 00:02:20,807
Co to je? Můžu si jeden vzít?

18
00:02:20,890 --> 00:02:22,142
Ne, to nemůžeš.

19
00:02:22,225 --> 00:02:23,977
Dej mi jeden, prosím.

20
00:02:24,060 --> 00:02:25,520
Mám pocit, že omdlím.

21
00:02:28,898 --> 00:02:29,774
No tak.

22
00:02:31,025 --> 00:02:32,485
Jsi tak otravný.

23
00:02:37,949 --> 00:02:39,075
Spokojený?

24
00:02:40,702 --> 00:02:42,579
Díky, Ha-jong. Zachránilas mě.

25
00:02:42,662 --> 00:02:45,456
Ty jsi můj vitamín.
........