1
00:00:06,006 --> 00:00:10,385
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:49,966 --> 00:00:52,594
Šin Sol-i. Jseš naprostej lůzr.

3
00:01:00,351 --> 00:01:04,731
Sol-i, udělala jsem tvůj oblíbený
<i>nengčche čokbal</i>.

4
00:01:06,149 --> 00:01:09,319
Celý víkend nevylezla ze svého pokoje.
Nepůjde.

5
00:01:09,402 --> 00:01:12,489
Co je jí? Nechal ji její kluk?

6
00:01:13,281 --> 00:01:14,908
Sol-i dostala kopačky?

7
00:01:14,991 --> 00:01:16,201
Kdo by se odvážil…

8
00:01:16,868 --> 00:01:18,703
Nevím, jestli to tak bylo.

9
00:01:18,787 --> 00:01:21,915
Uslyší to. Nevyváděj a běž.

10
00:03:08,646 --> 00:03:09,731
Šin Sol-i.

11
00:03:10,815 --> 00:03:13,026
Proč jdeš tak pozdě?

12
00:03:13,902 --> 00:03:15,612
Promiňte.

13
00:03:15,695 --> 00:03:20,158
Na odpovědní arch jsi napsala
milostný dopis

14
00:03:20,241 --> 00:03:23,828
a zkazila jsi divadelní festival.

15
00:03:23,912 --> 00:03:27,540
Ví tvoji rodiče, jak se chováš ve škole?

16
00:03:29,751 --> 00:03:31,085
Dobrý den.

17
00:03:31,169 --> 00:03:34,172
Vaše studentka Šin Sol-i dělá jen potíže.

18
00:03:34,255 --> 00:03:37,842
Paní Munová, mohla byste
na své svěřence lépe dohlížet?

19
00:03:37,926 --> 00:03:39,928
Omlouvám se, pane Čcho.

20
00:03:40,803 --> 00:03:42,055
Důrazně ji napomenu.

21
00:03:43,264 --> 00:03:44,849
Sol-i, běž do třídy.

22
00:03:50,647 --> 00:03:51,564
Chovej se slušně.

23
00:04:02,659 --> 00:04:05,954
Sol-i, Sol-i, Šin Sol-i!

24
00:04:06,704 --> 00:04:09,082
Jaké to bylo veřejně vyznat lásku?

........