1
00:00:06,006 --> 00:00:10,468
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:52,343 --> 00:00:54,554
Bratře. Dej si.

3
00:00:54,637 --> 00:00:55,930
Ty to nechceš?

4
00:00:56,014 --> 00:00:57,766
Musím si hlídat váhu.

5
00:00:57,849 --> 00:00:59,476
Aha. Dobře.

6
00:01:00,435 --> 00:01:03,730
Znám skvělý způsob, jak spálit kalorie.

7
00:01:03,813 --> 00:01:06,524
- Jaký?
- Karaoke.

8
00:01:06,608 --> 00:01:09,027
Co vy na to? Vynecháme hodinu samostudia.

9
00:01:09,110 --> 00:01:10,445
Ne. Musím se učit.

10
00:01:10,528 --> 00:01:12,238
Mám trénink.

11
00:01:14,908 --> 00:01:18,119
Ach vy ubozí korejští středoškoláci.

12
00:01:18,203 --> 00:01:20,955
Ani minule jste nešli,
i když jsem to chtěl zatáhnout.

13
00:01:21,039 --> 00:01:23,374
Jak to můžete kamarádovi udělat?

14
00:01:23,458 --> 00:01:26,044
Jen hodinku si zazpíváme.

15
00:01:26,127 --> 00:01:29,506
I když nám dají minuty navíc,
nevezmu si je.

16
00:01:29,589 --> 00:01:30,924
No tak, co říkáte?

17
00:01:31,549 --> 00:01:33,176
- Půjdeš, Ha-jong?
- Ne.

18
00:01:35,011 --> 00:01:36,971
KARAOKE SSONG

19
00:01:40,683 --> 00:01:45,480
<i>Chápu i to, když chodíš pozdě.</i>

20
00:01:46,523 --> 00:01:51,528
<i>Nebudu se ptát, s kým se vídáš.</i>

21
00:01:51,611 --> 00:01:57,200
<i>- Počkám na tebe, i když se rozejdeme.
- Počkám na tebe, i když se rozejdeme.</i>

22
00:01:57,283 --> 00:02:01,746
<i>- Zkusím se usmívat, i když to bolí.
- Zkusím se usmívat, i když to bolí.</i>

23
00:02:01,830 --> 00:02:07,585
<i>- Moje srdce unese i touhu po tobě.
- Moje srdce unese i touhu po tobě.</i>

24
........