1
00:00:06,006 --> 00:00:10,468
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:35,994 --> 00:00:38,872
{\an8}STŘEDNÍ ŠKOLA JUIL VÍTÁ NOVÝ ROČNÍK 2006

3
00:01:00,226 --> 00:01:02,062
Ahoj, Hone.

4
00:01:03,229 --> 00:01:05,690
Zase jsme spolu na stejné škole
a dokonce ve třídě!

5
00:01:11,988 --> 00:01:14,449
To musí být asi osud,
co nás svádí dohromady.

6
00:01:22,457 --> 00:01:23,875
No, jde o to…

7
00:01:25,543 --> 00:01:26,377
Co se děje?

8
00:01:29,339 --> 00:01:30,840
Mám tě ráda.

9
00:01:32,550 --> 00:01:33,843
Já tebe ne.

10
00:01:40,725 --> 00:01:43,770
No, tak já to nějak vymyslím.

11
00:02:07,168 --> 00:02:08,211
STŘEDNÍ ŠKOLA JUIL

12
00:02:08,294 --> 00:02:09,129
PRYČ SE ŠIKANOU!

13
00:02:09,712 --> 00:02:14,050
{\an8}LÉTO 2020, SOUČASNOST

14
00:02:29,649 --> 00:02:30,608
Sol-i!

15
00:02:32,277 --> 00:02:33,403
Co tady děláš?

16
00:02:34,696 --> 00:02:36,489
- Cože?
- Už zvoní.

17
00:02:36,573 --> 00:02:37,699
Rychle do třídy!

18
00:02:40,160 --> 00:02:41,619
Pohni!

19
00:02:47,876 --> 00:02:49,460
<i>Jmenuji se Šin Sol-i.</i>

20
00:02:50,086 --> 00:02:52,547
<i>Pro mé 17leté já byl nejdůležitější…</i>

21
00:03:05,977 --> 00:03:07,979
<i>Pro mé současné já je nejdůležitější…</i>

22
00:03:09,105 --> 00:03:10,315
<i>on.</i>

23
00:03:18,114 --> 00:03:19,282
JARO 2006

24
00:03:19,365 --> 00:03:21,034
{\an8}Hone, pojeďme spolu.

25
........