1
00:00:01,653 --> 00:00:03,374
Dámy a pánové v porotě,

2
00:00:03,630 --> 00:00:05,397
obžaloba vás přiměje věřit,

3
00:00:05,465 --> 00:00:07,999
že Travis Russell je vypočítavý,

4
00:00:08,068 --> 00:00:10,368
pomstychtivý muž. Ne.

5
00:00:10,437 --> 00:00:12,737
Vypočítavý, brutální muž, který...

6
00:00:18,133 --> 00:00:19,811
- Kde je?
- Další dveře.

7
00:00:19,880 --> 00:00:22,547
Jste si tím jistý?
Vím, že jste v tom nový,

8
00:00:22,616 --> 00:00:25,317
ale potřebujete, aby byl váš klient
přítomen u soudu.

9
00:00:25,385 --> 00:00:28,587
- Nedělejte si s tím starosti.
- Je to moje práce, dělat si starosti.

10
00:00:28,843 --> 00:00:31,644
Travisův soud je za hodinu
a já jsem trochu nesvá,

11
00:00:31,713 --> 00:00:34,947
když mě moje výpomoc
za 250 tisíc začne strašit tím,

12
00:00:35,016 --> 00:00:36,549
že mi nezvedá telefony.

13
00:00:36,618 --> 00:00:38,651
Jackie,
kontroloval jsem ho celou noc.

14
00:00:38,720 --> 00:00:40,787
Opravdu?
Tak ho pojďme pozdravit.

15
00:00:41,890 --> 00:00:44,215
Pane Russelle, otevřete!

16
00:00:45,060 --> 00:00:46,292
Klíč od pokoje.

17
00:00:46,361 --> 00:00:49,195
Měl jsem o něj požádat
při zapisování?

18
00:00:49,264 --> 00:00:51,631
Nechcete si zatím v hale udělat vafle?

19
00:00:51,699 --> 00:00:52,832
Travisi!

20
00:00:52,901 --> 00:00:54,967
Nenuťte mě projít přes ty dveře.

21
00:01:03,812 --> 00:01:05,278
To jste nic neslyšel?

22
00:01:05,346 --> 00:01:07,814
- Nacvičoval jsem si úvodní řeč.
- To je skvělé.

23
00:01:07,882 --> 00:01:11,117
........