1
00:00:09,764 --> 00:00:11,173
Hej, Hildy. Dobré ráno.

2
00:00:11,258 --> 00:00:12,683
<i>Dobré ráno, Anthony.</i>

3
00:00:12,775 --> 00:00:14,985
<i>Je 8:04 ráno.</i>

4
00:00:15,070 --> 00:00:17,165
<i>Aktuálna teplota v Los Angeles</i>

5
00:00:17,250 --> 00:00:19,359
<i>je 73 Farenhaita a slnečno.</i>

6
00:00:19,444 --> 00:00:20,535
<i>Dnes bude slnečno</i>

7
00:00:20,620 --> 00:00:24,053
<i>s najviac 82 stupňami
a najmenej so 64 F.</i>

8
00:00:24,138 --> 00:00:26,023
Tak prečo je tu tak zima?

9
00:00:27,101 --> 00:00:28,658
Hej, Hildy, vypni klimatizáciu.

10
00:00:28,742 --> 00:00:30,250
<i>Vypínam klimatizáciu.</i>

11
00:00:33,539 --> 00:00:34,700
Hildy, uvar kávu.

12
00:00:34,785 --> 00:00:36,293
Začínam variť kávu.

13
00:00:37,133 --> 00:00:38,884
Hildy, pusť nejakú
príjemnú hudbu.

14
00:00:41,622 --> 00:00:43,593
Hildy, zmeň hudbu!

15
00:00:43,905 --> 00:00:45,664
Hildy, zmeň hudbu.

16
00:00:45,862 --> 00:00:47,531
Hildy, zmeň tú hudbu.

17
00:00:48,064 --> 00:00:49,743
A Hildy, zastav kávu.

18
00:00:49,828 --> 00:00:51,203
Hildy, zastav kávu!

19
00:00:51,288 --> 00:00:53,353
<i>Mrzí ma to, neviem,
ako vám s tým pomôcť. </i>

20
00:00:55,436 --> 00:00:56,601
Čo dopekla, Hildy?

21
00:00:56,686 --> 00:00:59,625
<i>Mrzí ma to, neviem,
ako vám s tým pomôcť.</i>

22
00:00:59,727 --> 00:01:01,394
Hej, Hildy.
Spusť rannú sprchu.

23
00:01:01,500 --> 00:01:02,645
<i>Spúšťam sprchu.</i>

24
00:01:02,730 --> 00:01:05,983
<i>Nastavujem teplotu
........