1
00:00:01,800 --> 00:00:05,155
<i>Maggie se nám vrátila
a situace se zlepšovala,</i>

2
00:00:05,222 --> 00:00:07,311
<i>ale moc dlouho to nevydrželo.</i>

3
00:00:07,777 --> 00:00:11,177
<i>V lese nás někdo přepadl a lovil.</i>

4
00:00:11,711 --> 00:00:14,000
<i>Všechno to způsobil jen jeden chlap.</i>

5
00:00:14,133 --> 00:00:16,800
<i>Byla to dřina, ale přemohli jsme ho.</i>

6
00:00:18,911 --> 00:00:21,466
<i>Nepracuje však sám.
Takových je tu víc.</i>

7
00:00:21,488 --> 00:00:25,022
<i>- A Maggie jim už jednou čelila.</i>
- Znamená to, že půjdeš domů?

8
00:00:25,111 --> 00:00:27,911
<i>Je vystrašená, ale nechce říct proč.</i>

9
00:00:28,266 --> 00:00:32,222
<i>Když jsme se konečně vrátili
do Alexandrie, byla zničena Šeptači.</i>

10
00:00:32,288 --> 00:00:35,066
<i>Opevnění bylo
prolomeno a jídlo ztraceno.</i>

11
00:00:37,311 --> 00:00:39,200
<i>Čeká nás práce.</i>

12
00:01:23,200 --> 00:01:25,288
Čau.

13
00:01:25,888 --> 00:01:29,355
Říkala jsem ti někdy
o babiččině šlapacím šicím stroji?

14
00:01:29,400 --> 00:01:33,222
Šila mi na něm oblečení, ale když
už nemohla, požádala mě o pomoc,

15
00:01:33,288 --> 00:01:36,177
protože jsem měla silnou pravačku.

16
00:01:37,288 --> 00:01:39,222
Já to zvládnu.

17
00:01:41,400 --> 00:01:43,733
Kousek odsud spadl strom.

18
00:01:43,888 --> 00:01:47,111
Mohli bychom ho využít
na zadělání děr v opevnění.

19
00:01:47,511 --> 00:01:49,577
Dneska už mám padla.

20
00:01:49,600 --> 00:01:53,800
Teď má směnu Jerry.
V poslední době se celkem angažuje.

21
00:01:54,555 --> 00:01:56,600
A co jako?

22
00:01:57,600 --> 00:02:01,222
- Jak to myslíš?
- Pronásledovalas mě až sem.

23
00:02:01,288 --> 00:02:03,666
........