1
00:00:01,330 --> 00:00:05,420
<i>- V minulé řadě jste viděli...
- Iris není Iris. Skutečná Iris, má žena,</i>

2
00:00:05,440 --> 00:00:08,750
<i>- je někde jinde a pravděpodobně
v nebezpečí.</i> - Barry!

3
00:00:08,860 --> 00:00:11,880
<i>Vyhmátla sis mě.
Všechno jsem viděla.</i>

4
00:00:11,950 --> 00:00:15,190
Co se týče ostatních Wellsů,
jsou teď tvojí součástí.

5
00:00:15,240 --> 00:00:17,130
- To je budu pořád slyšet?
<i>- Jo.</i>

6
00:00:17,190 --> 00:00:21,150
Zabil jsem Zdroj rychlosti.
Potřebuju postavit umělý Zdroj rychlosti.

7
00:00:21,190 --> 00:00:23,770
<i>Potřebuji svou rychlost,
abych zachránil Iris.</i>

8
00:00:23,790 --> 00:00:26,990
Celou dobu jsi ve mně
viděl někoho jinýho.

9
00:00:27,020 --> 00:00:30,330
<i>Už šest let jsem
ve svém vlastním pekle.</i>

10
00:00:30,390 --> 00:00:34,990
Všechno jsi mi sebral
a necháváš mě tu hnít.

11
00:00:36,880 --> 00:00:39,220
Nepleť se mi do cesty, Flashi.

12
00:00:39,240 --> 00:00:42,040
Opět se stanu ředitelkou společnosti.

13
00:00:42,060 --> 00:00:46,420
<i>Můj manžel, Joseph, nepolevoval
v mém hledání, ale byl zavražděn,</i>

14
00:00:46,460 --> 00:00:50,860
<i>- a to chvílí poté, co mě zachránil.</i>
- Eva nám ještě přímo nečelila.

15
00:00:50,910 --> 00:00:55,080
A to se změní. Najdeme ji,
porazíme ji a všechny získáme zpět.

16
00:00:58,590 --> 00:01:01,840
Jo, prozatím máš
pravdu, ale co ty víš...

17
00:01:02,330 --> 00:01:05,240
Co když je celý
vesmír jen jedna velká

18
00:01:05,770 --> 00:01:08,280
kosmická neuronová síť?

19
00:01:09,390 --> 00:01:11,570
Co ty na to?

20
00:01:13,790 --> 00:01:17,220
Tak jo, je to tady.

21
00:01:18,370 --> 00:01:21,840
Víš, jak na to, Chestere P.
Připravoval ses na to týdny.

........