1
00:00:06,000 --> 00:00:07,167
TENTO SERIÁL JE SMYŠLENÝ.

2
00:00:07,250 --> 00:00:08,833
NEMÁME V ÚMYSLU
PODPOROVAT NÁZORY,

3
00:00:08,917 --> 00:00:10,458
ČINY NEBO VZTAHY ZDE PREZENTOVANÉ.

4
00:00:10,542 --> 00:00:12,375
PODOBNOST SKUTEČNÝCH OSOB,
MÍST, UDÁLOSTÍ ČI SKUPIN

5
00:00:12,458 --> 00:00:13,292
JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

6
00:00:13,375 --> 00:00:15,917
NECHCEME VYJÁDŘIT NEÚCTU VŮČI
JAKÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, VÍŘE ČI JEDNÁNÍ.

7
00:00:18,333 --> 00:00:20,167
Ještě trochu pod očima, prosím.

8
00:00:20,917 --> 00:00:21,958
Zakloňte hlavu.

9
00:00:24,917 --> 00:00:26,250
Ještě tady.

10
00:00:26,833 --> 00:00:27,833
Ano.

11
00:00:35,417 --> 00:00:37,583
<i>Některé ženy jsou rozené vůdkyně.</i>

12
00:00:38,083 --> 00:00:39,500
<i>Říká se jim královny.</i>

13
00:00:40,000 --> 00:00:43,542
<i>Pro své sny obětují cokoli
a to samé očekávají od ostatních.</i>

14
00:00:44,208 --> 00:00:46,542
<i>Nevím, jestli chci být taková královna.</i>

15
00:00:47,958 --> 00:00:50,042
<i>Raději bych byla rebelkou.</i>

16
00:00:50,958 --> 00:00:53,167
<i>Jen nevím, proti čemu protestovat.</i>

17
00:00:56,208 --> 00:00:58,083
Mám tu skvělý čaj…

18
00:00:58,167 --> 00:01:00,333
Pardon! Můžu?

19
00:01:00,417 --> 00:01:02,250
- Jistě.
- Díky.

20
00:01:02,333 --> 00:01:04,042
Je to speciální parsijský čaj.

21
00:01:04,125 --> 00:01:06,125
Bez něj bych nepřežila ani den.

22
00:01:06,208 --> 00:01:10,333
Tímto čajem z citronely
získávám přízeň paní ředitelky.

23
00:01:11,083 --> 00:01:13,167
Tak to je. Nemám pravdu, Rání?

24
00:01:13,250 --> 00:01:14,500
........