1
00:00:06,000 --> 00:00:07,042
TENTO SERIÁL JE SMYŠLENÝ.

2
00:00:07,125 --> 00:00:08,833
NEMÁME V ÚMYSLU
PODPOROVAT NÁZORY,

3
00:00:08,917 --> 00:00:10,458
ČINY NEBO VZTAHY ZDE PREZENTOVANÉ.

4
00:00:10,542 --> 00:00:12,375
PODOBNOST SKUTEČNÝCH OSOB,
MÍST, UDÁLOSTÍ ČI SKUPIN

5
00:00:12,458 --> 00:00:13,417
JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

6
00:00:13,500 --> 00:00:15,917
NECHCEME VYJÁDŘIT NEÚCTU VŮČI
JAKÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, VÍŘE ČI JEDNÁNÍ.

7
00:00:16,000 --> 00:00:18,458
<i>S velkou radostí vám představuji</i>

8
00:00:18,542 --> 00:00:22,250
<i>náš jedinečný sociální program
s názvem Šaktí.</i>

9
00:00:22,333 --> 00:00:25,750
Šaktí oslavuje bezpočet žen v této zemi,

10
00:00:25,833 --> 00:00:28,583
které sní o tom, že začnou podnikat.

11
00:00:29,375 --> 00:00:31,167
Mají schopnosti i talent,

12
00:00:31,250 --> 00:00:34,208
ale chybí jim formální vzdělání, kontakty

13
00:00:34,292 --> 00:00:36,542
a úcta.

14
00:00:36,625 --> 00:00:39,292
Královská banka v Bombaji
jim dá <i>šaktí,</i> čili moc.

15
00:00:39,375 --> 00:00:41,750
Jsem moc ráda, že mohu oznámit

16
00:00:41,833 --> 00:00:44,208
první příjemkyni programu Šaktí,

17
00:00:44,292 --> 00:00:46,458
paní Lakšmí Gondháliovou.

18
00:00:47,083 --> 00:00:50,125
Poprosila bych váženého guvernéra

19
00:00:50,208 --> 00:00:51,750
Státní rozvojové banky,

20
00:00:51,833 --> 00:00:56,000
aby předal schválení žádosti o úvěr.
Pan Mahéš Rao, prosím.

21
00:00:57,042 --> 00:00:58,875
Velký potlesk, prosím.

22
00:01:00,333 --> 00:01:03,125
Chtěla bych říct jedno.

23
00:01:03,208 --> 00:01:06,500
Málem jsem zapomněla,
že se jmenuji Lakšmí Gondháliová.

24
........