1
00:00:06,000 --> 00:00:07,042
TENTO SERIÁL JE SMYŠLENÝ.

2
00:00:07,125 --> 00:00:08,833
NEMÁME V ÚMYSLU
PODPOROVAT NÁZORY,

3
00:00:08,917 --> 00:00:10,458
ČINY NEBO VZTAHY ZDE PREZENTOVANÉ.

4
00:00:10,542 --> 00:00:12,375
PODOBNOST SKUTEČNÝCH OSOB,
MÍST, UDÁLOSTÍ ČI SKUPIN

5
00:00:12,458 --> 00:00:13,417
JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

6
00:00:13,500 --> 00:00:15,917
NECHCEME VYJÁDŘIT NEÚCTU VŮČI
JAKÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, VÍŘE ČI JEDNÁNÍ.

7
00:00:45,333 --> 00:00:46,875
Co se stalo? Je ti dobře?

8
00:00:46,958 --> 00:00:48,167
To nic, je mi fajn.

9
00:01:11,333 --> 00:01:14,042
<i>Občas si přejeme
to všechno prostě vytlačit.</i>

10
00:01:14,792 --> 00:01:18,458
<i>Zapomenout, předstírat, že se to nestalo.
Jenže vzpomínky…</i>

11
00:01:18,542 --> 00:01:20,000
PROSTITUTKY TU NECHCEME

12
00:01:20,083 --> 00:01:21,667
<i>Ty v nás zůstávají</i>

13
00:01:22,167 --> 00:01:24,000
<i>jako živí, dýchající tvorové.</i>

14
00:01:35,042 --> 00:01:38,208
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

15
00:02:51,958 --> 00:02:54,167
Proč jste volali policii?

16
00:02:55,667 --> 00:02:57,833
Není to špinavý krám u vás na ulici!

17
00:02:57,917 --> 00:03:00,458
Rone, alespoň od tebe jsem čekala víc.

18
00:03:00,542 --> 00:03:02,417
Moc se omlouvám, madam.

19
00:03:02,500 --> 00:03:05,458
To vás nenapadlo
probrat to s právním oddělením?

20
00:03:06,208 --> 00:03:08,250
Nebo alespoň informovat PR?

21
00:03:10,333 --> 00:03:11,958
A pokud jde o tebe, Áješo,

22
00:03:12,542 --> 00:03:14,500
měla jsi jediný úkol.

23
00:03:14,583 --> 00:03:16,917
Založit a spustit továrnu.

24
00:03:17,000 --> 00:03:19,125
........