1
00:00:06,000 --> 00:00:07,042
TENTO SERIÁL JE SMYŠLENÝ.

2
00:00:07,125 --> 00:00:08,833
NEMÁME V ÚMYSLU
PODPOROVAT NÁZORY,

3
00:00:08,917 --> 00:00:10,458
ČINY NEBO VZTAHY ZDE PREZENTOVANÉ.

4
00:00:10,542 --> 00:00:12,375
PODOBNOST SKUTEČNÝCH OSOB,
MÍST, UDÁLOSTÍ ČI SKUPIN

5
00:00:12,458 --> 00:00:13,417
JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

6
00:00:13,500 --> 00:00:15,917
NECHCEME VYJÁDŘIT NEÚCTU VŮČI
JAKÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, VÍŘE ČI JEDNÁNÍ.

7
00:00:36,667 --> 00:00:38,042
Zajdeme zítra na večeři?

8
00:00:42,667 --> 00:00:43,792
Na skleničku?

9
00:00:52,542 --> 00:00:54,500
Moc bych si to přála,

10
00:00:55,708 --> 00:00:56,750
ale už nesmím.

11
00:01:05,583 --> 00:01:09,417
<i>Mami, proč jedla Eva zakázané ovoce?</i>

12
00:01:09,958 --> 00:01:12,625
<i>A proč by se vůbec mělo něco zakazovat?</i>

13
00:01:25,833 --> 00:01:28,083
<i>Vadí mi, že se to dává Evě za vinu.</i>

14
00:01:29,167 --> 00:01:32,583
<i>Proč by si nemohla vybrat
to nejšťavnatější ovoce?</i>

15
00:02:12,708 --> 00:02:15,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

16
00:03:33,792 --> 00:03:36,750
<i>Copak má Eva zakázáno
hledat štěstí v minulosti,</i>

17
00:03:36,833 --> 00:03:39,292
<i>když si ho nemůže užít teď?</i>

18
00:03:50,500 --> 00:03:55,042
<i>A nesmí ani snít o budoucnosti,
i když současnost je nejistá?</i>

19
00:04:16,375 --> 00:04:17,625
Tam ne.

20
00:04:17,708 --> 00:04:20,500
Myslete trochu,
podívejte se na to očima umělce.

21
00:04:21,083 --> 00:04:24,833
Vikrame, označil jsem vám díla.

22
00:04:24,917 --> 00:04:27,500
Nebudu tu stát a dohlížet na všechno.

23
00:04:27,583 --> 00:04:29,000
Už se to nestane. Jistě.

24
........