1
00:00:06,000 --> 00:00:07,042
TENTO SERIÁL JE SMYŠLENÝ.

2
00:00:07,125 --> 00:00:08,833
NEMÁME V ÚMYSLU
PODPOROVAT NÁZORY,

3
00:00:08,917 --> 00:00:10,458
ČINY NEBO VZTAHY ZDE PREZENTOVANÉ.

4
00:00:10,542 --> 00:00:12,375
PODOBNOST SKUTEČNÝCH OSOB,
MÍST, UDÁLOSTÍ ČI SKUPIN

5
00:00:12,458 --> 00:00:13,417
JE ČISTĚ NÁHODNÁ.

6
00:00:13,500 --> 00:00:15,917
NECHCEME VYJÁDŘIT NEÚCTU VŮČI
JAKÉMUKOLI NÁBOŽENSTVÍ, VÍŘE ČI JEDNÁNÍ.

7
00:00:18,083 --> 00:00:20,500
Koza pitomá! Co to provedla, do hajzlu?

8
00:00:20,583 --> 00:00:22,333
Neházej to na ni, Naušáde!

9
00:00:22,417 --> 00:00:25,083
Jak se sakra dostaly
na večírek 14letých drogy?

10
00:00:25,167 --> 00:00:26,667
Nebyli jsme tam. Mrzí mě to.

11
00:00:26,750 --> 00:00:29,792
Je ve vážném stavu.
Rozhodne dalších pár hodin.

12
00:00:29,875 --> 00:00:31,250
Prosím, postarejte se o ni.

13
00:00:31,333 --> 00:00:33,667
Nebojte, paní Íráníová. Postaráme se o ni.

14
00:00:39,292 --> 00:00:41,500
Naušáde, nebyla při smyslech.

15
00:00:42,500 --> 00:00:44,917
Doufám, že jí někdo neublížil.

16
00:00:45,000 --> 00:00:47,000
Nedělejme závěry, Rání.

17
00:00:48,250 --> 00:00:49,917
Zajdu vyplnit formuláře.

18
00:00:57,875 --> 00:01:01,042
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

19
00:02:20,083 --> 00:02:20,917
Lily.

20
00:02:22,708 --> 00:02:24,667
Máte s Vaibhavem pasy?

21
00:02:26,917 --> 00:02:27,750
Cože?

22
00:02:27,833 --> 00:02:30,542
Jestli chceš odjet z Indie,
potřebuješ pasy.

23
00:02:30,625 --> 00:02:31,875
Máme.

24
00:02:31,958 --> 00:02:35,500
........