1
00:00:07,806 --> 00:00:10,726
<i>Mráz nemůžeme zkrotit.</i>

2
00:00:12,811 --> 00:00:14,229
<i>Tohle klima je naše dílo.</i>

3
00:00:17,941 --> 00:00:20,736
<i>Jen Země sama může</i>
<i>zas rozbušit své teplé srdce.</i>

4
00:00:25,366 --> 00:00:27,618
<i>Věřím, že zase najdeme její pulz.</i>

5
00:00:29,286 --> 00:00:32,998
<i>Nejvíc se nebojím toho, že tady umřu.</i>

6
00:00:34,792 --> 00:00:38,712
<i>Bojím se, že ti s chladným srdcem</i>
<i>onu naději zahubí,</i> <i>než ji potvrdím.</i>

7
00:01:57,666 --> 00:01:59,084
Tak dobře.

8
00:02:50,886 --> 00:02:52,596
{\an8}<i>Breslauerova observatoř.</i>

9
00:02:53,597 --> 00:02:57,559
<i>Teplota je mínus 122,6 °C.</i>

10
00:02:58,936 --> 00:03:00,938
{\an8}<i>Jsem 3352 metrů nad mořem,</i>

11
00:03:01,522 --> 00:03:03,482
<i>visím na tenké pupeční šňůře</i>

12
00:03:06,693 --> 00:03:08,487
<i>mnoho kilometrů od </i>Sněhoborce,

13
00:03:09,797 --> 00:03:12,366
<i>1 034 vozů dlouhého.</i>

14
00:04:25,147 --> 00:04:29,318
VÝPARY MOHOU KONTAMINOVAT
ZAVÍREJTE DVEŘE

15
00:05:00,224 --> 00:05:01,225
Tady jsi.

16
00:05:03,393 --> 00:05:04,269
{\an8}Dobře…

17
00:05:20,077 --> 00:05:21,078
<i>Jsi tam?</i>

18
00:05:25,457 --> 00:05:26,458
<i>Kde jsi?</i>

19
00:05:28,377 --> 00:05:29,503
<i>Mami?</i>

20
00:05:33,090 --> 00:05:34,466
<i>Maminko?</i>

21
00:05:38,387 --> 00:05:40,597
Dobře.

22
00:06:04,955 --> 00:06:07,916
DENÍK

23
00:06:10,936 --> 00:06:11,979
{\an8}<i>Našla jsem těla</i>

24
00:06:12,062 --> 00:06:14,606
{\an8}<i>dvou vědců,</i>
<i>kteří zde pracovali během zámrazu.</i>

........