1
00:00:51,251 --> 00:00:54,171
<i>Mráz nemůžeme zkrotit.</i>

2
00:00:56,256 --> 00:00:57,674
<i>Tohle klima je naše dílo.</i>

3
00:01:01,386 --> 00:01:04,181
<i>Jen Země sama může</i>
<i>zas rozbušit své teplé srdce.</i>

4
00:01:08,811 --> 00:01:11,063
<i>Věřím, že zase najdeme její pulz.</i>

5
00:01:12,731 --> 00:01:16,443
<i>Nejvíc se nebojím toho, že tady umřu.</i>

6
00:01:18,237 --> 00:01:22,157
<i>Bojím se, že ti s chladným srdcem</i>
<i>onu naději zahubí,</i> <i>než ji potvrdím.</i>

7
00:02:41,111 --> 00:02:42,529
Tak dobře.

8
00:03:34,331 --> 00:03:36,041
{\an8}<i>Breslauerova observatoř.</i>

9
00:03:37,042 --> 00:03:41,004
<i>Teplota je mínus 122,6 °C.</i>

10
00:03:42,381 --> 00:03:44,383
{\an8}<i>Jsem 3352 metrů nad mořem,</i>

11
00:03:44,967 --> 00:03:46,927
<i>visím na tenké pupeční šňůře</i>

12
00:03:50,138 --> 00:03:51,932
<i>mnoho kilometrů od </i>Sněhoborce,

13
00:03:53,242 --> 00:03:55,811
<i>1 034 vozů dlouhého.</i>

14
00:05:08,592 --> 00:05:12,763
VÝPARY MOHOU KONTAMINOVAT
ZAVÍREJTE DVEŘE

15
00:05:43,669 --> 00:05:44,670
Tady jsi.

16
00:05:46,838 --> 00:05:47,714
{\an8}Dobře…

17
00:06:03,522 --> 00:06:04,523
<i>Jsi tam?</i>

18
00:06:08,902 --> 00:06:09,903
<i>Kde jsi?</i>

19
00:06:11,822 --> 00:06:12,948
<i>Mami?</i>

20
00:06:16,535 --> 00:06:17,911
<i>Maminko?</i>

21
00:06:21,832 --> 00:06:24,042
Dobře.

22
00:06:48,400 --> 00:06:51,361
DENÍK

23
00:06:54,381 --> 00:06:55,424
{\an8}<i>Našla jsem těla</i>

24
00:06:55,507 --> 00:06:58,051
{\an8}<i>dvou vědců,</i>
<i>kteří zde pracovali během zámrazu.</i>

........