1
00:00:37,625 --> 00:00:44,583
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:52,708 --> 00:00:57,458
POLICIE

3
00:01:22,208 --> 00:01:24,958
Proč ta bezpečnostní opatření
pro toho idiota?

4
00:01:25,708 --> 00:01:26,708
Prý je zatracený.

5
00:01:32,292 --> 00:01:34,167
Je to ten prokletý kněz.

6
00:01:58,250 --> 00:02:03,875
DEN PÁNĚ

7
00:02:31,958 --> 00:02:33,167
Požehnej mi.

8
00:02:34,625 --> 00:02:36,792
Požehnej mi, otče.

9
00:02:38,833 --> 00:02:41,167
Dej mi syna. Nového syna.

10
00:02:42,167 --> 00:02:43,792
Ten starý je dole.

11
00:02:45,333 --> 00:02:47,250
Myslel sis, že jsi ho zachránil?

12
00:02:48,833 --> 00:02:51,583
Můj syn na tebe čeká s hlavou na kaši.

13
00:02:52,542 --> 00:02:53,792
Jenže ne v nebi.

14
00:02:54,583 --> 00:02:56,958
Ale v pekle, kam jsi ho poslal.

15
00:02:59,083 --> 00:03:00,667
<i>Spokojený?</i>

16
00:03:32,625 --> 00:03:37,583
PÁTEK

17
00:04:00,417 --> 00:04:01,250
Prosím?

18
00:04:03,833 --> 00:04:04,708
Ahoj.

19
00:04:08,542 --> 00:04:10,208
Kde jsi vzal moje číslo?

20
00:04:13,417 --> 00:04:15,667
Ne, jsem v pohodě. Klid.

21
00:04:16,625 --> 00:04:17,667
Měl jsem práci.

22
00:04:18,792 --> 00:04:21,250
Něco jsem řešil.

23
00:04:22,417 --> 00:04:23,542
Opravoval jsem dům.

24
00:04:26,542 --> 00:04:29,250
Vím, že jsem ti to měl říct dřív,...

25
00:04:30,583 --> 00:04:32,708
ale potřeboval jsem čas to vyjasnit.
........