1
00:00:23,723 --> 00:00:26,761
<font color="#ffff00">Nebezpečné známosti, 1960,
režie Roger Vadim</font>

2
00:00:26,945 --> 00:00:29,046
<font color="#ffff00">restaurovaná verze</font>

3
00:00:29,265 --> 00:00:31,332
<font color="#ffff00">úvodní slovo Roger Vadim</font>

4
00:00:47,264 --> 00:00:50,209
Jak je známo,
na počátku života na Zemi bylo

5
00:00:50,455 --> 00:00:53,372
jen jedno pohlaví,
a možná to bylo dobře.

6
00:00:53,958 --> 00:00:57,188
Ale jak vím i já,
existují dnes pohlaví dvě.

7
00:00:57,451 --> 00:00:59,215
Mužské a ženské.

8
00:00:59,623 --> 00:01:03,112
I když rozdíl mezi nimi
se dnes čím dál více stírá.

9
00:01:03,520 --> 00:01:06,756
Vím, že problém rovnosti pohlaví
není nic nového.

10
00:01:07,290 --> 00:01:10,679
Ale nikdy nebyl tak výrazný,
a ve všech zemích.

11
00:01:11,255 --> 00:01:13,331
Je čím dál více dívek,

12
00:01:13,440 --> 00:01:16,086
které nehledí na společenské
konvence spojené s pohlavím

13
00:01:16,195 --> 00:01:19,185
a prostě si žijí,
jako zralé ovoce.

14
00:01:20,699 --> 00:01:23,146
Už jsem se snažil
takovou bytost vylíčit,

15
00:01:23,273 --> 00:01:25,738
především v rolích
Brigitte Bardotové.

16
00:01:26,717 --> 00:01:30,981
Jsou však i jiné ženy, které si jsou
vědomy zásad a postojů společnosti,

17
00:01:31,167 --> 00:01:34,793
a přesto prosazují rovnost pohlaví.

18
00:01:35,249 --> 00:01:38,137
Jenže se skrývají za maskou
a používají jiných metod.

19
00:01:38,711 --> 00:01:43,400
A právě do této kategorie
patří hrdinka mého filmu Juliette,

20
00:01:43,636 --> 00:01:45,602
které propůjčila tvář
Jeanne Moreauová.

21
00:01:45,738 --> 00:01:49,263
Ne že by se všechny vdané ženy
ve Francii chovaly jako Juliette.

........