1
00:00:31,728 --> 00:00:34,767
<font color="#ffff00">Nebezpečné známosti, 1960,
režie Roger Vadim</font>

2
00:00:34,950 --> 00:00:37,051
<font color="#ffff00">restaurovaná verze</font>

3
00:00:37,270 --> 00:00:39,337
<font color="#ffff00">úvodní slovo Roger Vadim</font>

4
00:00:55,269 --> 00:00:58,214
Jak je známo,
na počátku života na Zemi bylo

5
00:00:58,460 --> 00:01:01,377
jen jedno pohlaví,
a možná to bylo dobře.

6
00:01:01,963 --> 00:01:05,193
Ale jak vím i já,
existují dnes pohlaví dvě.

7
00:01:05,456 --> 00:01:07,220
Mužské a ženské.

8
00:01:07,628 --> 00:01:11,117
I když rozdíl mezi nimi
se dnes čím dál více stírá.

9
00:01:11,525 --> 00:01:14,761
Vím, že problém rovnosti pohlaví
není nic nového.

10
00:01:15,295 --> 00:01:18,684
Ale nikdy nebyl tak výrazný,
a ve všech zemích.

11
00:01:19,260 --> 00:01:21,336
Je čím dál více dívek,

12
00:01:21,445 --> 00:01:24,091
které nehledí na společenské
konvence spojené s pohlavím

13
00:01:24,200 --> 00:01:27,190
a prostě si žijí,
jako zralé ovoce.

14
00:01:28,704 --> 00:01:31,151
Už jsem se snažil
takovou bytost vylíčit,

15
00:01:31,278 --> 00:01:33,743
především v rolích
Brigitte Bardotové.

16
00:01:34,722 --> 00:01:38,986
Jsou však i jiné ženy, které si jsou
vědomy zásad a postojů společnosti,

17
00:01:39,172 --> 00:01:42,798
a přesto prosazují rovnost pohlaví.

18
00:01:43,254 --> 00:01:46,142
Jenže se skrývají za maskou
a používají jiných metod.

19
00:01:46,716 --> 00:01:51,405
A právě do této kategorie
patří hrdinka mého filmu Juliette,

20
00:01:51,641 --> 00:01:53,607
které propůjčila tvář
Jeanne Moreauová.

21
00:01:53,743 --> 00:01:57,268
Ne že by se všechny vdané ženy
ve Francii chovaly jako Juliette.

........