1
00:00:08,522 --> 00:00:09,844
Odkiaľ voláte, pane?

2
00:00:09,929 --> 00:00:12,290
Sme doma.
2362 Greenbriar.

3
00:00:12,375 --> 00:00:13,263
<i>Ponáhľajte sa!</i>

4
00:00:13,347 --> 00:00:15,131
Okej, paramedici
sú na ceste k vám,

5
00:00:15,215 --> 00:00:16,833
a povedali ste, že meno
vášho brata je Brad?

6
00:00:16,917 --> 00:00:17,801
<i>Áno.</i>

7
00:00:17,885 --> 00:00:18,900
Okej, a ako sa voláte vy?

8
00:00:18,984 --> 00:00:20,421
- Scott.
- Dobre, Scott.

9
00:00:20,505 --> 00:00:21,805
Moje meno je Grace.

10
00:00:21,889 --> 00:00:23,759
Môžete mi povedať,
čím sa váš brat dusí?

11
00:00:23,843 --> 00:00:25,868
- Jedol niečo?
- Čo nejedol?

12
00:00:25,953 --> 00:00:27,680
<i>Okej, sedí váš
brat vzpriamene?</i>

13
00:00:27,765 --> 00:00:29,479
Áno, obaja sme na pohovke.

14
00:00:29,563 --> 00:00:30,938
V poriadku, potrebujem,
aby ste išli za neho.

15
00:00:31,022 --> 00:00:32,298
Urobíme Heimlichov chvat.

16
00:00:32,382 --> 00:00:33,516
Nie, nemôžem.

17
00:00:33,600 --> 00:00:34,930
To je v poriadku.
Poviem vám, čo robiť.


18
00:00:35,014 --> 00:00:38,179
Nie, nemôžem ísť zaňho.
Sme siamské dvojčatá.

19
00:00:40,648 --> 00:00:42,791
Och, okej.
Rozumiem.

20
00:00:42,876 --> 00:00:44,027
Koľko máte rokov?

21
00:00:44,111 --> 00:00:46,125
Máme 34. Vlastne dnes
máme narodeniny.

22
00:00:46,312 --> 00:00:47,664
<i>Scott, počúvajte,
........