1
00:00:00,350 --> 00:00:05,355
Titulky 10.3.2021
Andrea1717
8. epizóda

2
00:00:05,355 --> 00:00:09,459
Nie tvoj osudový muž, ale iný muž?

3
00:00:11,128 --> 00:00:14,364
Nenašla si svojho osudového muža?

4
00:00:17,000 --> 00:00:20,537
Samozrejme som ho našla.
Preto som v poriadku.

5
00:00:20,537 --> 00:00:24,007
Ale prečo miluješ iného muža?

6
00:00:26,476 --> 00:00:30,881
Nie, myslím, že to ešte
nie je celkom láska.

7
00:00:30,881 --> 00:00:33,683
Myslím to len pre prípad,
že by sa to stalo. Čo sa potom stane?

8
00:00:33,683 --> 00:00:37,554
Môžem, že?

9
00:00:37,554 --> 00:00:40,257
- Ty veríš ľuďom?
- Prosím?

10
00:00:40,257 --> 00:00:43,593
Čo myslíš, že ľudia najviac nenávidia?

11
00:00:44,928 --> 00:00:49,466
Bytosť im nadradenú?
Horšiu bytosť?

12
00:00:49,466 --> 00:00:52,402
Bytosť silnejšiu ako sú oni sami?

13
00:00:54,271 --> 00:00:57,174
Je to bytosť iná ako oni sami.

14
00:00:57,174 --> 00:01:00,610
Presne nás. Čarodejnice.

15
00:01:01,211 --> 00:01:06,850
Ľudia nakoniec nikdy
neprijmú pravdu, ktorá je odlišná.

16
00:01:06,850 --> 00:01:11,955
Ľahko upadajúci do žiarlivosti, hrôzy,
znechutenia, nerešpektovania.

17
00:01:12,756 --> 00:01:17,160
Keď zistia, že niekto je iný ako oni,

18
00:01:17,160 --> 00:01:20,197
presne tieto emócie ľudia prejavujú.

19
00:01:22,065 --> 00:01:27,370
Bude ťa milovať aj keď zistí,
že si čarodejnica?

20
00:01:28,438 --> 00:01:33,443
Alebo celý život prežiješ v úzkosti
a utajovaní faktu, že si čarodejnica?

21
00:01:33,443 --> 00:01:37,047
Bude ním zmietať množstvo pokušení.

22
00:01:37,047 --> 00:01:40,817
A vždy keď sa to stane,
tvoja sila vyprchá

........