1
00:01:32,541 --> 00:01:35,141
Poďme, poďme!

2
00:02:16,540 --> 00:02:18,619
ODESSA

3
00:02:44,300 --> 00:02:46,500
<i>Potrebujem čas, Eddy.</i>

4
00:02:51,900 --> 00:02:53,522
<i>Ľúbim ťa.</i>

5
00:03:05,065 --> 00:03:06,299
<i>Ľúbim ťa.</i>

6
00:03:17,101 --> 00:03:19,141
Haló?

7
00:03:21,141 --> 00:03:22,461
Dobre.

8
00:03:25,141 --> 00:03:27,501
- A čo káva?
- Zabudni na to.

9
00:03:27,621 --> 00:03:31,621
Práve bolo rozstrieľané SUV,
pri Víťaznom oblúku.

10
00:03:40,621 --> 00:03:46,821
Ak to dobre chápem, chcete vidieť
rodinný archív Rolanda Vogela,

11
00:03:46,941 --> 00:03:50,861
zistiť, či existujú nejakí príbuzní,
kvôli kontaktu.

12
00:03:51,501 --> 00:03:53,301
Áno, správne.

13
00:03:53,421 --> 00:03:58,421
Polícia už ale má spis
s týmito informáciami.

14
00:03:58,541 --> 00:04:01,461
Hľadal som ho, ale zmizol.

15
00:04:01,581 --> 00:04:03,861
V archívoch bol požiar.

16
00:04:03,981 --> 00:04:09,021
Vidno, že obecné archívy
sú oveľa starostlivejšie ako vaše.

17
00:04:10,461 --> 00:04:11,621
To je skvelá správa.

18
00:04:11,741 --> 00:04:16,061
Takže mi môžete dať kópiu
Vogelových rodinných záznamov.

19
00:04:17,021 --> 00:04:19,021
Takto to nefunguje.

20
00:04:19,141 --> 00:04:22,141
Poznáte výraz:

21
00:04:22,261 --> 00:04:25,061
„Bránenie súdnemu vyšetrovaniu“?

22
00:04:25,181 --> 00:04:28,181
Počúvajte, my tu dodržujeme predpisy.

23
00:04:28,301 --> 00:04:33,261
Prineste žiadosť od prokurátora
a budem vám vedieť pomôcť.

........