1
00:00:00,352 --> 00:00:02,878
PENNYWORTH
2x05 - The Bleeding Heart

2
00:00:02,945 --> 00:00:05,953
Překlad: BottleOfWater
Korekce: Lucifrid, KevSpa

3
00:00:06,048 --> 00:00:08,175
www.edna.cz/pennyworth

4
00:00:09,308 --> 00:00:10,834
<i>V minulých dílech...</i>

5
00:00:13,681 --> 00:00:16,558
Něco mi slibte.
Nevzdávejte se.

6
00:00:18,100 --> 00:00:20,006
Nakonec se do té Ameriky dostanete.

7
00:00:20,077 --> 00:00:22,670
Přejdeme k obchodu, ne?
Jedu do Ameriky.

8
00:00:22,732 --> 00:00:25,553
Pokud mi s tím můžeš
pomoct, jdu do toho.

9
00:00:25,639 --> 00:00:27,514
Možná zrovna něco mám.

10
00:00:27,570 --> 00:00:30,164
Žádnýho podělaného postupu
jsme nedosáhli.

11
00:00:30,225 --> 00:00:32,695
Když padne Londýn,
města na severu se vzdají.

12
00:00:32,787 --> 00:00:35,600
Plošné dělostřelecké
bombardování by to dokázalo.

13
00:00:35,675 --> 00:00:37,500
Rada Ligy volí nového premiéra.

14
00:00:37,548 --> 00:00:39,777
Jak jsi asi slyšel,
ten poslední se zabil.

15
00:00:39,830 --> 00:00:42,584
Tato dobrá žena bude
právoplatnou královnou Anglie

16
00:00:43,297 --> 00:00:46,797
a my právoplatnou vládou Anglie.

17
00:00:46,892 --> 00:00:51,093
Nemám nadání pro politiku, ale ten Azíz
by si mohl vyslechnout argumenty.

18
00:00:51,176 --> 00:00:52,826
Napadlo mě to.

19
00:00:52,905 --> 00:00:54,774
Kde jsi byla? K smrti jsem se bála.

20
00:00:54,837 --> 00:00:57,374
Všude možně.
To je moje kamarádka Katie.

21
00:00:57,433 --> 00:01:00,807
O své minulosti jsem jí nic neřekla
a ani ty nic neřekneš.

22
00:01:00,861 --> 00:01:03,230
- Snažíš se mě svést?
........