1
00:00:16,629 --> 00:00:18,330
[3. díl]

2
00:00:25,970 --> 00:00:27,410
Zůstaň tady a ani slovo.

3
00:00:35,950 --> 00:00:40,520
No tohle. Zase kouříte?
Myslel jsem, že jste přestal.

4
00:00:40,590 --> 00:00:42,420
A já myslel, že mi vedete svědka.

5
00:00:43,190 --> 00:00:45,960
Vlastně si pamatuju, že z toho
někdo udělal velkou šou.

6
00:00:46,490 --> 00:00:48,090
Něco se stalo.

7
00:00:49,930 --> 00:00:51,830
Není to tak vždycky?

8
00:00:51,900 --> 00:00:54,630
No, myslím, že na to nemáte,
abyste přivedli mého agenta.

9
00:00:54,830 --> 00:00:56,030
No tak.

10
00:00:56,530 --> 00:00:59,340
Víte, jak tenhle byznys funguje.

11
00:01:00,270 --> 00:01:02,610
V případě průmyslové
špionáže, jako je tahle,

12
00:01:02,670 --> 00:01:06,540
se vlády jako je vaše nezapojují,
pokud z toho mají prospěch.

13
00:01:06,610 --> 00:01:07,810
Takže nemáme jinou možnost.

14
00:01:07,880 --> 00:01:10,180
Musíme zloděje chytit.

15
00:01:13,550 --> 00:01:16,120
Jenom kvůli Harrisonovi nebudete
těmihle problémy procházet.

16
00:01:17,760 --> 00:01:18,920
Co se vlastně děje?

17
00:01:19,520 --> 00:01:21,990
Jste lstivý jak liška.

18
00:01:23,490 --> 00:01:26,360
Dobře. Ale je tu jedna podmínka.

19
00:01:39,040 --> 00:01:40,240
- Dobře.
- Dobře?

20
00:02:00,530 --> 00:02:01,830
Získal jsem ti trochu času.

21
00:02:02,729 --> 00:02:05,100
Máš dva týdny na to,
abys našel Sophiina vraha

22
00:02:05,170 --> 00:02:08,310
a získal zpátky tajné složky,
které měla dát Helmesovi.

23
00:02:10,710 --> 00:02:14,110
Teď poslouchej.
........