1
00:00:23,770 --> 00:00:26,940
Už jste jedli?

2
00:00:35,650 --> 00:00:38,150
[4. díl]

3
00:00:50,030 --> 00:00:53,060
Jsem tady.

4
00:00:53,100 --> 00:00:54,630
Teto!

5
00:00:55,100 --> 00:00:57,170
- Ahoj, teto!
- Pojď dál.

6
00:00:57,170 --> 00:01:00,940
- Večeřel jsi?
- Pojď dovnitř.

7
00:01:19,720 --> 00:01:21,760
Najala sis řidiče, který sem
přijel z provincie Gangwon?

8
00:01:21,760 --> 00:01:23,130
A neřekla jsi to Derekovi?

9
00:01:23,130 --> 00:01:26,330
Hele, Derek má celý den
nějaké schůzky.

10
00:01:26,770 --> 00:01:29,730
Tenhle závoj se roztrhl,
když jsem spadla ze schodů.

11
00:01:29,730 --> 00:01:32,470
- To je moje verze.
- Kdo tě odvezl do nemocnice?

12
00:01:32,770 --> 00:01:36,040
Moc hezký mladík.

13
00:01:36,040 --> 00:01:38,210
Jaká je šance,
že takového týpka potkáš?

14
00:01:38,210 --> 00:01:40,450
Kde přesně ses s ním setkala?

15
00:01:40,550 --> 00:01:44,350
Když jsem se zabývala tímhle, volal
Ji-hun a otravoval mě s půjčkou.

16
00:01:44,350 --> 00:01:46,620
Řekla jsem mu, že jsem v nemocnici,
ale ani se neptal proč.

17
00:01:46,620 --> 00:01:47,690
Ten blbec.

18
00:01:47,690 --> 00:01:48,720
Počkej.

19
00:01:48,720 --> 00:01:50,420
Proč jsi Derekovi zalhala,

20
00:01:50,420 --> 00:01:52,160
ale Ji-hunovi řekla, co se stalo?

21
00:01:52,160 --> 00:01:55,760
Protože Derek by všeho
hned nechal a jel za mnou.

22
00:01:55,760 --> 00:01:58,860
- Ji-hun by...
- By si vzal tryskáč.

23
........