1
00:00:10,450 --> 00:00:11,820
[6. díl]

2
00:00:12,860 --> 00:00:15,360
Pokud podržíš svíčku
před koupelnovým zrcadlem,

3
00:00:16,430 --> 00:00:19,230
když hodiny udeří půlnoc,

4
00:00:20,160 --> 00:00:23,970
prý uvidíš tvář svého
budoucího manžela.

5
00:00:25,100 --> 00:00:27,710
Samozřejmě jsem to udělala.

6
00:00:29,970 --> 00:00:32,510
Byla jsem na něho zvědavá.

7
00:00:33,780 --> 00:00:36,080
Tu noc

8
00:00:37,050 --> 00:00:40,350
jsem viděla v zrcadle

9
00:00:41,390 --> 00:00:42,750
dva muže.

10
00:00:52,460 --> 00:00:54,500
Také jsem viděla něco jiného.

11
00:00:55,300 --> 00:00:57,970
Můj manžel byl bodnut nožem.

12
00:00:59,170 --> 00:01:01,170
Napadl ho můj druhý manžel.

13
00:01:02,170 --> 00:01:03,740
Kdo by to mohl být?

14
00:01:03,810 --> 00:01:08,350
Kdo přežil? Koho jsem viděla?

15
00:01:37,710 --> 00:01:39,380
Hej! Vypadni!

16
00:01:40,039 --> 00:01:41,110
Co se děje?

17
00:01:41,180 --> 00:01:42,210
Je tu krysa.

18
00:01:42,280 --> 00:01:43,509
- Krysa?
- Jo.

19
00:01:43,580 --> 00:01:44,580
Bílá krysa.

20
00:01:44,650 --> 00:01:46,420
Je bílá, protože je tu
obchod se svatebními šaty?

21
00:01:46,480 --> 00:01:48,420
- Zmiz odsud.
- Dej mi to.

22
00:01:48,490 --> 00:01:50,190
To je křeček, co utekl z klece.

23
00:01:50,250 --> 00:01:51,960
Neztrácej s tím tvorem čas.

24
00:01:52,720 --> 00:01:54,530
Kde v obchodě nejsou žádné kamery?
........