1
00:00:05,797 --> 00:00:08,508
PŘED TŘEMI LETY BYL ZAZNAMENÁN ROZPAD
VESMÍRNÉ LODI CIZÍHO PŮVODU

2
00:00:08,508 --> 00:00:11,428
A JEJÍ TROSKY PROLETĚLY
NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVOU

3
00:00:13,304 --> 00:00:18,852
BĚHEM POSLEDNÍHO PŮL ROKU
DOPADALY TROSKY NA POVRCH ZEMĚ

4
00:00:20,305 --> 00:00:22,098
<i>V minulém díle jste viděli.</i>

5
00:00:22,966 --> 00:00:24,968
<i>Nehledě na spolupráci,
dostali Američané nařízeno,</i>

6
00:00:25,310 --> 00:00:27,812
<i>aby dávali přednost svým zájmům,
stejně jako my.</i>

7
00:00:27,854 --> 00:00:29,904
Jak to jde s Finolou?

8
00:00:30,398 --> 00:00:31,816
Snaží se.

9
00:00:31,858 --> 00:00:32,942
Proč tohle děláš?

10
00:00:32,984 --> 00:00:34,194
Chci mít jistotu,
že dobří lidé

11
00:00:34,194 --> 00:00:35,528
získají tuto technologii dříve,
než někdo jiný.

12
00:00:35,528 --> 00:00:36,613
Našli to na střeše

13
00:00:36,654 --> 00:00:37,864
na farmě ve Wisconsinu.

14
00:00:37,864 --> 00:00:39,032
Vezmeme si ho.

15
00:00:39,032 --> 00:00:40,325
Ať jsou kdokoli,

16
00:00:40,367 --> 00:00:41,582
mají něco, co my ne.

17
00:00:42,778 --> 00:00:44,126
Proto jsi tady?

18
00:00:44,126 --> 00:00:46,570
Existují miliardy hvězd,
miliardy planet.

19
00:00:46,620 --> 00:00:49,539
Pravděpodobnost, že Debris
si našel nás, je nemožná.

20
00:00:49,581 --> 00:00:50,958
Věřím, že to,
co tady děláme,

21
00:00:50,958 --> 00:00:52,542
naprosto změní život lidstva.

22
00:00:52,584 --> 00:00:54,720
Sešli se s Georgem Jonesem.
Je naživu.

23
........